Back

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor - AEPD

Decizia nr. 504/2012 privind adoptarea Regulamentului de procedură Număr celex: 32013D0504

În vigoare de la 15.10.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECŢIA DATELOR,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (1), în special articolul 46 litera (k),

(1) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

întrucât:

(1) Articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale şi articolul 16 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevăd că respectarea normelor referitoare la protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc de către instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile Uniunii va face obiectul controlului unei autorităţi independente.

(2) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 prevede instituirea unei autorităţi independente denumite Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor, responsabilă cu asigurarea respectării de către instituţiile şi organismele comunitare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul acestora la viaţa privată în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 prevede, de asemenea, sarcinile şi competenţele Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, precum şi numirea Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor şi a adjunctului Autorităţii.

(4) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 prevede şi faptul că Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor va beneficia de asistenţa unui Secretariat şi stabileşte o serie de dispoziţii privind personalul şi aspectele legate de buget.

(5) Decizia nr. 1247/2002/CE a Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei din 1 iulie 2002 privind statutul şi condiţiile generale de exercitare a atribuţiilor Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor stabileşte o serie de dispoziţii suplimentare în acest domeniu (2).

(2) JO L 183, 12.7.2002, p. 1.

(6) Alte dispoziţii ale legislaţiei Uniunii prevăd sarcini şi competenţe suplimentare ale Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT DE PROCEDURĂ:

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1 Executarea sarcinilor şi competenţelor

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...