Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 909/2013 privind specificaţiile tehnice pentru sistemul de afişare a hărţilor electronice şi de informaţii pentru navigaţia interioară (sistemul ECDIS interior) menţionat în Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Număr celex: 32013R0909

În vigoare de la 28.09.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informaţii fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunităţii (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

(1) JO L 255, 30.9.2005, p. 152.

întrucât:

(1) Serviciile de informaţii fluviale (RIS) ar trebui să fie dezvoltate şi implementate într-un mod armonizat, interoperabil şi deschis.

(2) Ar trebui definite specificaţiile tehnice pentru sistemul electronic de afişare a hărţilor şi de informaţii pentru navigaţia interioară (denumit în continuare "sistemul ECDIS interior").

(3) Specificaţiile tehnice pentru sistemul ECDIS interior ar trebui să fie întemeiate pe principiile tehnice prevăzute în anexa II la Directiva 2005/44/CE.

(4) Specificaţiile tehnice trebuie să ţină seama de activitatea desfăşurată de organizaţiile internaţionale relevante, în special de Rezoluţia 48 "Recomandare privind sistemul de afişare a hărţilor electronice şi de informaţii pentru navigaţia interioară (ECDIS interior)", adoptată de Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (UNECE), precum şi de reglementările pertinente stabilite de Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin (CCNR).

(5) În special, ediţia 2.3 a specificaţiilor de produs ECDIS interior pentru hărţile electronice de navigaţie interioară pentru navigaţia interioară (HEN) şi statutul bibliotecii de reprezentare din Rezoluţia 48 a UNECE "Recomandare privind sistemul de afişare a hărţilor electronice şi de informaţii pentru navigaţia interioară (ECDIS interior)" au fost adoptate de către UNECE, în urma recomandărilor grupului de armonizare pentru hărţile ENC interioare şi ale grupului de experţi pentru ECDIS interior.

(6) Specificaţiile tehnice ar trebui să ţină cont în mod corespunzător de activităţile desfăşurate de grupul de experţi pentru ECDIS interior compus din reprezentanţi ai autorităţilor statelor membre responsabile cu punerea în aplicare a ECDIS interior şi din membri oficiali ai altor organisme guvernamentale, precum şi observatori din sectorul industrial.

(7) Specificaţiile tehnice ar trebui să corespundă stadiului actual al tehnicii. Experienţa obţinută cu punerea în aplicare a Directivei 2005/44/CE precum şi progresul tehnic ar trebui luate în considerare la stabilirea specificaţiilor tehnice. Specificaţiile tehnice ar trebui să ţină cont în mod corespunzător de activităţile desfăşurate de grupul de experţi pentru ECDIS interior, precum şi de UNECE şi CCNR.

(8) Trimiterea la standardele UNECE din prezentul regulament nu creează precedent pentru viitoarele standarde UE în domeniul navigaţiei interioare, RIS şi ECDIS. Într-adevăr, Comisia a iniţiat o evaluare a implementării politicii în domeniul RIS. Acordul administrativ dintre Direcţia Generală Mobilitate şi Transporturi a Comisiei Europene şi CCNR poate fi extins la elaborarea standardelor în domeniul RIS, în funcţie de rezultatele acestei evaluări, care ar trebui să fie disponibile în 2014. Atunci când ele devin disponibile, Comisia ar trebui, dacă este cazul, să modifice în consecinţă prezentul regulament.

(9) În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2005/44/CE, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor prevăzute de prezentul regulament, în termen de 30 de luni de la data intrării sale în vigoare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...