Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 907/2013 de stabilire a normelor pentru cererile privind utilizarea descriptorilor generici (denumirilor generice) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0907

În vigoare de la 21.09.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 1 alineatul (4),

(1) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

întrucât:

(1) Conform articolului 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, anumiţi descriptori generici sau anumite denumiri generice utilizate în mod tradiţional pentru a indica o particularitate a unei categorii de produse alimentare sau de băuturi care ar putea avea consecinţe asupra sănătăţii umane pot beneficia de o derogare de la dispoziţiile regulamentului menţionat, la cererea operatorilor din sectorul alimentar interesaţi.

(2) Pentru a asigura faptul că cererile privind denumirile generice sunt tratate în mod transparent şi într-un interval de timp rezonabil, articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 impune Comisiei să adopte şi să facă publice normele conform cărora se depun astfel de cereri.

(3) Aceste norme ar trebui să garanteze faptul că cererile sunt procesate într-un mod care prezintă şi furnizează toate informaţiile necesare pentru evaluarea cererii. În plus, normele nu ar trebui să împiedice Comisia să solicite informaţii suplimentare, dacă este cazul şi în funcţie de natura denumirii generice şi de durata pentru care se solicită derogarea.

(4) Este util să li se permită asociaţiilor profesionale care reprezintă sectoare alimentare specifice să depună cereri în numele membrilor lor pentru a evita depunerea unei multitudini de cereri pentru acelaşi descriptor generic (aceeaşi denumire generică).

(5) Pentru a asigura, printre altele, un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, utilizarea menţiunilor nu trebuie să fie falsă, ambiguă sau înşelătoare. Acelaşi principiu ar trebui să se aplice şi utilizării descriptorilor generici (denumirilor generice) care ar putea avea efect asupra sănătăţii. Pentru atingerea acestui obiectiv şi respectând principiul proporţionalităţii, autorităţile naţionale vor trebui să îşi exercite propria capacitate de judecată, ţinând seama de jurisprudenţa Curţii de Justiţie, pentru a stabili reacţia tipică a consumatorului mediu într-o situaţie dată.

(6) Descriptorii generici (denumirile generice) ar trebui să corespundă unei perioade de cel puţin 20 de ani de utilizare dovedită în statul membru (statele membre) înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(7) Statele membre au fost consultate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...