Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 549/2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0549

În vigoare de la 26.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

(1) JO C 203, 9.7.2011, p. 3.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Pozitia Parlamentului European din 13 martie 2013 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 22 aprilie 2013.

întrucât:

(1) Elaborarea de politici în Uniune şi monitorizarea economiilor statelor membre şi a uniunii economice şi monetare (UEM) necesită informaţii comparabile, actualizate şi fiabile cu privire la structura economiei şi la evoluţia situaţiei economice din fiecare stat membru sau regiune.

(2) Comisia ar trebui să aibă un rol în monitorizarea economiilor statelor membre şi a UEM şi, în special, să informeze în mod regulat Consiliul în legătură cu progresele statelor membre în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor lor privind UEM.

(3) Cetăţenii Uniunii au nevoie de conturi economice, ca instrument de bază pentru analizarea situaţiei economice a unui stat membru sau a unei regiuni. În interesul comparabilităţii, astfel de conturi ar trebui redactate pe baza unui set unic de principii care să nu lase loc unor interpretări diferite. Informaţiile puse la dispoziţie ar trebui să fie cât mai exacte, complete şi actuale, pentru a se asigura o transparenţă maximă pentru toate sectoarele.

(4) Comisia ar trebui să utilizeze agregate de conturi naţionale şi regionale pentru calculele administrative ale Uniunii şi, în special, pentru calculele bugetare.

(5) În 1970 a fost publicat un document administrativ intitulat "Sistemul european de conturi economice integrate (SEC)", care acoperă domeniul reglementat de prezentul regulament. Documentul respectiv a fost redactat în exclusivitate de Oficiul de Statistică al Comunităţilor Europene şi numai pe răspunderea acestuia şi a fost rezultatul mai multor ani de eforturi depuse de oficiul respectiv, împreună cu institutele naţionale de statistică ale statelor membre, având ca scop crearea un sistem de conturi naţionale care să satisfacă cerinţele politicii economice şi sociale a Comunităţilor Europene. Documentul respectiv constituia versiunea comunitară a Sistemului de conturi naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care fusese utilizat de Comunităţi până atunci. Pentru a actualiza textul original, a doua ediţie a documentului a fost publicată în 1979 (3).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...