Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 80/2004 privind despăgubirea victimelor infracţionalităţii Număr celex: 32004L0080

În vigoare de la 06.08.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1) JO C 45 E, 25.2.2003, p. 69.

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

(2) Aviz din 23 octombrie 2003 (nepublicat în Jurnalul Oficial până la această dată).

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (3),

(3) JO C 95, 23.4.2003, p. 40.

întrucât:

(1) Unul dintre obiectivele Comunităţii Europene îl constituie eliminarea, între statele membre, a obstacolelor existente în calea liberei circulaţii a persoanelor şi serviciilor.

(2) În cazul Cowan (4), Curtea a afirmat că, atunci când dreptul comunitar garantează unei persoane fizice libertatea de a se deplasa într-un alt stat membru, protecţia integrităţii acestei persoane în statul membru respectiv, ca şi cea a resortisanţilor şi a rezidenţilor, constituie corolarul acestei libertăţi de circulaţie. La realizarea acestui obiectiv ar trebui să contribuie măsuri pentru facilitarea despăgubirii victimelor infracţionalităţii.

(4) Cazul 186/87, Rec. 1989, p. 195.

(3) Consiliul European reunit la Tampere, în 15 şi 16 octombrie 1999 a subliniat necesitatea stabilirii unor norme minime pentru protecţia victimelor infracţionalităţii, în special în ceea ce priveşte posibilităţile de acces la justiţie şi dreptul la reparaţie, inclusiv la rambursarea cheltuielilor de judecată.

(4) În Declaraţia privind lupta împotriva terorismului, Consiliul European, reunit la Bruxelles, în 25 şi 26 martie 2004, a solicitat adoptarea prezentei directive înainte de 1 mai 2004.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...