Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 851/2013 de autorizare a unor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor, şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0851

În vigoare de la 04.09.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (4),

(1) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi incluse într-o listă de menţiuni permise.

(2) În temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a adoptat Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei (2) de stabilire a unei liste de menţiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor.

(2) Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de menţiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor (JO L 136, 25.5.2012, p. 1).

(3) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, obligaţia operatorilor din sectorul alimentar de a depune cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate la autoritatea naţională competentă a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă transmite cererile valabile către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea", în vederea efectuării unei evaluări ştiinţifice, precum şi către Comisie şi statele membre în scop informativ.

(4) Comisia decide cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând seama de avizul emis de autoritate.

(5) Pentru a stimula inovarea, menţiunile de sănătate care se bazează pe dovezi ştiinţifice stabilite recent şi/sau care includ o cerere de protecţie a datelor care fac obiectul unor drepturi de proprietate sunt supuse unei proceduri accelerate de autorizare.

(6) Ca urmare a unei cereri din partea GlaxoSmithKline Services Unlimited, transmisă în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autoritatea a fost invitată să formuleze un aviz cu privire la o menţiune de sănătate legată de efectele unei băuturi nealcoolice acide reformulate asupra reducerii demineralizării dinţilor (întrebarea nr. EFSA-Q-2010-00784) (3). Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Băuturile de tip «toothkind» ajută la menţinerea sănătăţii dinţilor".

(3) EFSA Journal 2010; 8(12):1884.

(7) La 16 decembrie 2010, Comisia şi statele membre au primit avizul ştiinţific din partea autorităţii, care concluziona că, pe baza datelor prezentate, s-a stabilit o relaţie cauză-efect între consumul de sucuri convenţionale tipice la o frecvenţă de expunere de patru ori pe zi, respectiv consumul de băuturi tipice cu conţinut de zahăr (8-12 g zaharuri/100 ml) la o frecvenţă de expunere de şapte ori pe zi, şi demineralizarea dinţilor. În plus, avizul a concluzionat că înlocuirea acestor băuturi cu băuturi de tip "toothkind" poate contribui la reducerea demineralizării dinţilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...