Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 80/2012 cuprinzând Dispoziţiile uniforme privind omologarea scaunelor vehiculelor mari şi a acestor vehicule în ceea ce priveşte rezistenţa scaunelor şi sistemelor lor de ancorare Număr celex: 32013R0080

În vigoare de la 24.08.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Statutul şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la urmatoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întregul text valabil până la:

Seria 03 de amendamente aduse regulamentului - Data intrării în vigoare: 26 iulie 2012

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică:

(a) scaunelor pentru pasageri orientate în direcţia de mers, în vehiculele din categoriile M2 şi M3 , clasele II, III şi B (1);

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3.), document ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev.2, para. 2.

(b) vehiculelor din categoriile M2 şi M3 , clasele II, III şi B (1) în ceea ce priveşte ancorajele scaunelor pentru pasageri ale acestora şi instalarea scaunelor;

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3.), document ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev.2, para. 2.

(c) aceasta nu se aplică scaunelor orientate înapoi sau oricărei tetiere montate pe aceste scaune.

1.2. La cererea constructorului, se consideră că vehiculele din categoria M2 (1) omologate în conformitate cu Regulamentul nr. 17 îndeplinesc cerinţele prezentului regulament.

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3.), document ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev.2, para. 2 .

1.3. Vehiculele în cazul cărora anumite scaune fac obiectul derogării prevăzute la punctul 7.4 din Regulamentul nr. 14 se omologhează în conformitate cu prezentul regulament.

1.4. Se interzice instalarea scaunelor orientate lateral la vehiculele din categoriile M2 (din clasa II, III şi B) şi M3 (din clasa II, III şi B).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...