Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 49/2013 cuprinzând Dispoziţiile uniforme privind masurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi particule poluante ale motoarelor cu aprindere prin compresie şi ale motoarelor cu aprindere prin scânteie destinate utilizarii pe vehicule Număr celex: 42013X0624(01)

În vigoare de la 24.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Statutul şi data intrarii în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil pâna la:

Seria 06 de amendamente - Data intrarii în vigoare: 27 ianuarie 2013

Suplimentul 1 la seria 06 de amendamente – Data intrarii în vigoare: 15 iulie 2013

Corrigendum la suplimentul 1 la seria 06 de amendamente – Data intrării în vigoare: 15 iulie 2013

1. DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică autovehiculelor din categoriile M1, M2, N1 şi N2 având o masă de referinţă mai mare de 2610 kg, precum şi tuturor vehiculelor din categoriile M3 şi N3 (1).

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2. - http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

La cererea producătorului, omologarea de tip a vehiculului complet acordată în temeiul prezentului regulament se extinde la acelaşi vehiculul incomplet cu masa de referinţă sub 2610 kg. Omologările de tip se extind în cazul în care producătorul poate să demonstreze că toate combinaţiile de caroserii prevăzute pentru montarea pe un vehicul incomplet conduc la creşterea masei de referinţă a vehiculului la peste 2610 kg.

La cererea producătorului, omologarea de tip a unui vehicul acordată în temeiul prezentului regulament se extinde la variantele şi versiunile sale cu masa de referinţă mai mare de 2380 kg, cu condiţia ca vehiculul să îndeplinească de asemenea cerinţele legate de măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de consumul de combustibil, în conformitate cu dispoziţiile de la punctul 4.2. din prezentul regulament.

1.2. Omologări echivalente

Motoarele următoare nu trebuie omologate în conformitate cu prezentul regulament: motoare instalate pe vehicule cu masa de referinţă de până la 2840 kg şi care au fost omologate prin extensie, în temeiul Regulamentului nr. 83.

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...