Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 396/2013 privind principii comune aplicabile acţiunilor colective în încetare şi în despăgubire introduse în statele membre în cazul încălcării drepturilor conferite de legislaţia Uniunii Număr celex: 32013H0396

În vigoare de la 26.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Uniunea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, între altele prin facilitarea accesului la justiţie, precum şi obiectivul de a asigura un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

(2) Economia modernă creează uneori situaţii în care un număr mare de persoane pot fi prejudiciate de aceleaşi practici ilegale legate de încălcări ale drepturilor conferite de legislaţia Uniunii, săvârşite de către unul sau mai mulţi comercianţi sau alte persoane ("prejudiciu colectiv"). În consecinţă, persoanele prejudiciate au dreptul să introducă acţiuni în justiţie solicitând încetarea unor astfel de practici sau obţinerea de despăgubiri.

(3) Comisia a adoptat o carte verde privind acţiunile în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE antitrust în 2005 (1) şi o carte albă pe aceeaşi temă, în 2008, care au inclus sugestii de politică privind acţiunile colective întemeiate în mod specific pe încălcarea normelor antitrust (2). În 2008 Comisia a publicat o carte verde privind acţiunile colective ale consumatorilor (3). În 2011 Comisia a realizat o consultare publică "Către o abordare europeană coerentă în materie de acţiuni colective" (4).

(1) COM(2005) 672, 19.12.2005.

(2) COM(2008) 165, 2.4.2008.

(3) COM(2008) 794, 27.11.2008.

(4) COM(2010) 135 final, 31.3.2010.

(4) La 2 februarie 2012 Parlamentul European a adoptat rezoluţia referitoare la o abordare europeană coerentă în materie de acţiuni colective în despăgubire, în care a cerut ca orice propunere în materie de astfel de acţiuni colective să aibă forma unui cadru juridic orizontal, inclusiv a unui set comun de principii, care să asigure un acces uniform la justiţie în Uniune prin intermediul acţiunilor colective şi, în mod specific, dar nu exclusiv, să vizeze încălcarea drepturilor consumatorilor. De asemenea, Parlamentul a subliniat nevoia de a lua în considerare în mod corespunzător tradiţia juridică şi sistemul juridic din fiecare stat membru şi de a îmbunătăţi coordonarea celor mai bune practici între statele membre (5).

(5) 2011/2089(INI).

(5) La 11 iunie 2013 Comisia a publicat comunicarea "Către un cadru orizontal la nivel european pentru acţiunile colective" (6), care, luând în considerare activităţile desfăşurate până în prezent, contribuţiile părţilor interesate şi opinia Parlamentului European, a prezentat poziţia Comisiei asupra unor aspecte centrale privind acţiunile colective.

(6) COM(2013) 401 final.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...