Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 390/2013 privind conformitatea standardelor europene din seria EN 15649 (părţile 1-7) pentru articolele de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă cu cerinţa generală de siguranţă prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi publicarea referinţelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D0390

În vigoare de la 19.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (2) primul paragraf,

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE impune producătorilor obligaţia de a introduce pe piaţă numai produse sigure.

(2) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2001/95/CE, un produs este considerat sigur, în ceea ce priveşte riscurile şi categoriile de risc reglementate de standardele naţionale relevante, în cazul în care este conform cu standardele naţionale facultative care transpun standardele europene, ale căror referinţe au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din directiva menţionată.

(3) Conform articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE, standardele europene sunt stabilite de organismele europene de standardizare (OES), pe baza unor mandate emise de Comisie.

(4) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, Comisia trebuie să publice referinţele standardelor respective.

(5) La 21 aprilie 2005, Comisia a adoptat Decizia 2005/323/CE privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru ambarcaţiunile de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2).

(2) JO L 104, 23.4.2005, p. 39.

(6) La 6 septembrie 2005, Comisia a emis mandatul M/372 adresat organizaţiilor europene de standardizare (OES) pentru elaborarea standardelor europene vizând abordarea principalelor riscuri asociate articolelor de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă, şi anume riscurile de accident soldat cu înec sau înec subletal şi alte riscuri, inclusiv cele legate de proiectarea produsului, precum plutirea în derivă, pierderea controlului asupra produsului, căderea de la mare înălţime, riscul de a rămâne imobilizat sau agăţat deasupra apei sau sub apă, pierderea bruscă a capacităţii de plutire, răsturnarea, hipotermia, riscurile inerente legate de utilizarea acestor articole, precum coliziunea sau impactul, şi riscurile aferente existenţei vântului, curenţilor şi mareelor.

(7) Ca urmare a emiterii unui mandat de către Comisie, Comitetul European de Standardizare (CEN) a adoptat o serie de standarde europene (EN 15649 părţile 1-7) pentru articolele de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă.

(8) Standardele europene din seria EN 15649 (părţile 1-7) pentru articolele de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă respectă mandatul M/372 şi sunt conforme cu cerinţa generală de siguranţă prevăzută de Directiva 2001/95/CE. Referinţele acestor standarde trebuie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...