Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 577/2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulaţia necomercială a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0577

În vigoare de la 18.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulaţia necomercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003(1), în special articolul 7 alineatul (3), articolul 11 alineatul (4), articolul 13 alineatele (1) şi (2), articolul 21 alineatul (2) şi articolul 25 alineatul (2),

(1) JO L 178, 28.06.2013, p.1.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 576/2013 stabileşte cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie într-un stat membru dintr-un alt stat membru sau dintr-un teritoriu sau o ţară terţă şi normele pentru controalele de conformitate efectuate în privinţa acestei circulaţii. Regulamentul respectiv a abrogat şi a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie şi de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (2).

(2) JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(2) Câinii, pisicile şi dihorii sunt menţionaţi în partea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 ca fiind speciile de animale vizate de acest regulament.

(3) Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede că pisicile, câinii şi dihorii domestici nu pot fi deplasaţi într-un stat membru dintr-un alt stat membru sau din teritorii sau ţări terţe decât dacă au primit un vaccin antirabic care respectă cerinţele de valabilitate stabilite în anexa III la regulamentul menţionat anterior. Cu toate acestea, circulaţia câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici tineri care nu sunt vaccinaţi sau care nu îndeplinesc cerinţele de valabilitate stabilite în anexa III la regulamentul menţionat anterior poate fi autorizată din state membre sau din teritorii sau ţări terţe enumerate în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 în cazul în care, inter alia, proprietarul sau persoana autorizată furnizează o declaraţie semnată, conform căreia de la naştere şi până la momentul circulaţiei necomerciale animalele de companie nu au avut niciun contact cu animale sălbatice din speciile susceptibile la rabie. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă pentru declaraţia respectivă în prezentul regulament.

(4) În plus, Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede că Comisia trebuie să adopte două liste de teritorii sau ţări terţe din care câinii, pisicile şi dihorii domestici transportaţi în scopuri necomerciale într-un stat membru nu trebuie supuşi unui test de titrare a anticorpilor antirabici. Una dintre aceste liste ar trebui să includă teritoriile sau ţările terţe care au demonstrat că aplică norme ale căror conţinut şi efecte sunt aceleaşi cu cele aplicate de statele membre, iar cealaltă listă ar trebui să includă teritoriile sau ţările terţe care au demonstrat că îndeplinesc cel puţin criteriile prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013. Prin urmare, este oportun să se stabilească aceste liste într-o anexă la prezentul regulament.

(5) În plus, aceste liste ar trebui să ţină seama de dispoziţiile din Tratatul de aderare a Croaţiei, în conformitate cu care Croaţia urmează să devină membră a Uniunii Europene la 1 iulie 2013, şi din Decizia 2012/419/UE a Consiliului European din 11 iulie 2012 de modificare a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (3), care prevede că, de la 1 ianuarie 2014, Mayotte încetează să mai fie ţară sau teritoriu de peste mări pentru care se aplică dispoziţiile din partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi devine o regiune ultraperiferică a Uniunii în sensul articolului 349 din tratat.

(3) JO L 204, 31.7.2012, p. 131.

(6) Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede, de asemenea, că pisicile, câinii şi dihorii domestici nu urmează a fi deplasaţi într-un stat membru dintr-un teritoriu sau dintr-o ţară terţă, altul (alta) decât cele enumerate într-o anexă la prezentul regulament, cu excepţia cazului în care aceştia au fost supuşi unui test de titrare a anticorpilor antirabici care respectă cerinţele de valabilitate stabilite în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 576/2013. Tranzitul prin unul dintre aceste teritorii sau ţări terţe nu face, totuşi, obiectul testului în cadrul căruia proprietarul sau persoana autorizată furnizează o declaraţie semnată, conform căreia animalele nu au avut niciun contact cu animale din specii susceptibile la rabie şi au rămas într-un mijloc de transport sau în perimetrul unui aeroport internaţional. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă pentru declaraţia respectivă în prezentul regulament.

(7) Cerinţele de valabilitate stabilite în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 includ obligaţia de a efectua testul respectiv într-un laborator autorizat în conformitate cu Decizia 2000/258/CE a Consiliului din 20 martie 2000 privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice (4), care prevede că Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) din Nancy, Franţa (integrată de la 1 iulie 2010 în cadrul Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) urmează să evalueze laboratoarele statelor membre şi ale ţărilor terţe în vederea autorizării acestora pentru a efectua teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...