Back

Consiliul European

Decizia nr. 312/2013 de stabilire a componenţei Parlamentului European Număr celex: 32013D0312

În vigoare de la 29.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14 alineatul (2),

având în vedere articolul 2 alineatul (3) din Protocolul nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii,

având în vedere iniţiativa Parlamentului European (1),

(1) Iniţiativă adoptată la 13 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere aprobarea Parlamentului European (2),

(2) Aprobarea din 12 iunie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Articolul 2 alineatele (1) şi (2) din Protocolul nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii expiră la sfârşitul legislaturii 2009-2014.

(2) Articolul 19 alineatul (1) din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Croaţia, precum şi adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, expiră la sfârşitul legislaturii 2009-2014.

(3) Este necesar să se respecte, fără întârziere, dispoziţiile articolului 2 alineatul (3) din Protocolul nr. 36 şi, prin urmare, să se adopte decizia prevăzută la articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, pentru a permite statelor membre să adopte, în timp util, dispoziţiile interne necesare în vederea organizării alegerilor pentru Parlamentul European pentru legislatura 2014-2019.

(4) Articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede criteriile referitoare la componenţa Parlamentului European, şi anume: numărul reprezentanţilor cetăţenilor Uniunii să nu depăşească şapte sute cincizeci, plus Preşedintele, respectiva reprezentare să fie asigurată în mod proporţional descrescător, cu un prag minim de şase membri pentru fiecare stat membru, fără ca vreunui stat membru să i se atribuie mai mult de nouăzeci şi şase de locuri.

(5) Articolul 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede, printre altele, că funcţionarea Uniunii se întemeiază pe principiul democraţiei reprezentative, cetăţenii fiind reprezentaţi direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European şi statele membre fiind reprezentate în Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic fie în faţa parlamentelor naţionale, fie în faţa cetăţenilor lor. Prin urmare articolul 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la componenţa Parlamentului European este de aplicare în contextul aranjamentelor instituţionale extinse prevăzute de tratate, care include şi dispoziţiile referitoare la adoptarea deciziilor în cadrul Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...