Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 362/2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro (BCE/2013/20) Număr celex: 32013D0362

În vigoare de la 01.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 47,

întrucât:

(1) Articolul 47 din Statutul SEBC prevede că băncile centrale naţionale ale statelor membre care fac obiectul unei derogări (denumite în continuare "BCN din afara zonei euro") nu trebuie să verse capitalul subscris care le revine, în afara cazului în care Consiliul general, hotărând cu o majoritate care reprezintă cel puţin două treimi din capitalul subscris al Băncii Centrale Europene (BCE) şi cel puţin jumătate din acţionari, decide că un procent minim trebuie vărsat cu titlu de participare la costurile funcţionării BCE.

(2) Articolul 1 din Decizia BCE/2010/28 din 13 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro (1) prevede că, începând cu 29 decembrie 2010, fiecare BCN din afara zonei euro varsă 3,75 % din cota sa la capitalul subscris al BCE.

(1) JO L 11, 15.1.2011, p. 56.

(3) Având în vedere aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană şi intrarea băncii sale centrale naţionale, Hrvatska narodna banka, în SEBC la 1 iulie 2013, Decizia BCE/2013/17 din 21 iunie 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (2) stabileşte grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (denumită în continuare "grilă de repartiţie pentru capital") în conformitate cu articolul 29.1 din Statutul SEBC şi stabileşte, cu aplicare de la 1 iulie 2013, noile ponderi atribuite fiecărei bănci centrale din Uniune în grila de repartiţie pentru capital (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital").

(2) JO L 187, 06.07.2013, p.15.

(4) Capitalul subscris al BCE va fi 10 825 007 069,61 EUR de la 1 iulie 2013.

(5) Grila de repartiţie pentru capital extinsă impune adoptarea unei noi decizii BCE de abrogare, cu aplicare de la 1 iulie 2013, a Deciziei BCE/2010/28 şi de stabilire a cotei procentuale din capitalul subscris al BCE pe care BCN din afara zonei euro au obligaţia să o verse de la 1 iulie 2013.

(6) În conformitate cu articolul 3.5 din Regulamentul de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene (3), guvernatorul Hrvatska narodna banka a avut ocazia să formuleze observaţii cu privire la prezenta decizie înainte de adoptarea acesteia,

(3) Decizia BCE/2004/12 din 17 iunie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene (JO L 230, 30.6.2004, p. 61).

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Valoarea şi forma capitalului subscris şi vărsat

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...