Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 361/2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2013/19)
Număr celex: 32013D0361

În vigoare de la 01.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

CONSILIUL GUVERNATORILOR BÃNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 28.3,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2008/24 din 12 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale participante (1) a stabilit modalitățile și măsura în care băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN din zona euro") aveau obligația de a vărsa capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) la 1 ianuarie 2009. Decizia BCE/2008/24 a fost completată prin Decizia BCE/2010/27 din 13 decembrie 2010 privind vărsarea de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro a sumei cu care a fost majorat capitalul Băncii Centrale Europene (2).

(1) JO L 21, 24.1.2009, p. 69.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...