Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 361/2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2013/19) Număr celex: 32013D0361

În vigoare de la 01.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 28.3,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2008/24 din 12 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante (1) a stabilit modalităţile şi măsura în care băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN din zona euro") aveau obligaţia de a vărsa capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) la 1 ianuarie 2009. Decizia BCE/2008/24 a fost completată prin Decizia BCE/2010/27 din 13 decembrie 2010 privind vărsarea de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro a sumei cu care a fost majorat capitalul Băncii Centrale Europene (2).

(1) JO L 21, 24.1.2009, p. 69.

(2) JO L 11, 15.1.2011, p. 54.

(2) Având în vedere aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană şi intrarea băncii sale centrale naţionale (BCN), Hrvatska narodna banka, în Sistemul European al Băncilor Centrale la 1 iulie 2013, Decizia BCE/2013/17 din 21 iunie 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (3) stabileşte grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (denumită în continuare "grilă de repartiţie pentru capital") în conformitate cu articolul 29.1 din Statutul SEBC şi stabileşte, cu aplicare de la 1 iulie 2013, noile ponderi atribuite fiecărei bănci centrale din Uniune în grila de repartiţie pentru capital (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital").

(3) JO L 187, 06.07.2013, p.15.

(3) Capitalul subscris al BCE va fi de 10 825 007 069,61 EUR de la 1 iulie 2013.

(4) Extinderea grilei de repartiţie pentru capitalul BCE impune adoptarea unei noi decizii a BCE de abrogare, cu aplicare de la 1 iulie 2013, a Deciziei BCE/2008/24 şi a Deciziei BCE/2010/27 şi de stabilire a modalităţii şi măsurii în care BCN din zona euro sunt supuse obligaţiei de vărsare a capitalului BCE, cu aplicare de la 1 iulie 2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Valoarea şi forma capitalului subscris şi vărsat

Începând cu 1 iulie 2013, fiecare BCN din zona euro varsă integral contribuţia sa la capitalul subscris al BCE.

Ţinând cont de ponderile în grila de repartiţie pentru capital prevăzute la articolul 2 din Decizia BCE/2013/17, fiecare BCN din zona euro deţine un capital total subscris şi vărsat a cărui valoare este indicată în dreptul denumirii sale în următorul tabel:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...