Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 360/2013 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat (BCE/2013/18) Număr celex: 32013D0360

În vigoare de la 01.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 28.5,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2013/17 din 21 iunie 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (1) prevede ajustarea ponderilor atribuite băncilor centrale naţionale (BCN) în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital" şi, respectiv, "grilă de repartiţie pentru capital"), având în vedere aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană şi intrarea BCN a acesteia, Hrvatska narodna banka, în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) la 1 iulie 2013. Această ajustare impune Consiliului guvernatorilor să stabilească termenii şi condiţiile privind transferurile cotelor din capital între BCN care sunt membre ale SEBC la 30 iunie 2013, pentru a se asigura că distribuirea acestor cote corespunde ajustărilor efectuate. În consecinţă, este necesară adoptarea unei noi decizii care să abroge cu aplicare de la 1 iulie 2013 Decizia BCE/2008/25 din 12 decembrie 2008 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat (2).

(1) JO L 187, 06.07.2013, p. 15.

(2) JO L 21, 24.1.2009, p. 71.

(2) Hrvatska narodna banka nu va intra în SEBC decât la 1 iulie 2013, ceea ce înseamnă că transferul de capital în conformitate cu articolul 28.5 din Statutul SEBC nu i se aplică în acest caz.

(3) Decizia BCE/2013/19 din 21 iunie 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (3) stabileşte modalităţile şi măsura în care băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN din zona euro") au obligaţia de a vărsa capitalul BCE, având în vedere grila extinsă de repartiţie pentru capital. Decizia BCE/2013/20 din 21 iunie 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro (4) stabileşte procentajul pe care băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "BCN din afara zonei euro") sunt obligate să-l verse de la 1 iulie 2013, având în vedere grila extinsă de repartiţie pentru capital.

(3) JO L 187, 06.07.2013, p. 23.

(4) JO L 187, 06.07.2013, p. 25.

(4) BCN din zona euro au vărsat deja cotele ce le revin la capitalul subscris al BCE, în conformitate cu Decizia BCE/2010/27 din 13 decembrie 2010 privind vărsarea de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro a sumei cu care a fost majorat capitalul Băncii Centrale Europene (5). Ţinând cont de aceasta, articolul 2 alineatul (1) din Decizia BCE/2013/19 prevede că BCN din zona euro ar trebui fie să transfere o sumă suplimentară către BCE, fie să primească înapoi o sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în tabelul de la articolul 1 din Decizia BCE/2013/19. Decizia BCE/2010/27 completează Decizia BCE/2008/24 din 12 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante (6).

(5) JO L 11, 15.1.2011, p. 54.

(6) JO L 21, 24.1.2009, p. 69.

(5) De asemenea, BCN din afara zonei euro, cu excepţia Hrvatska narodna banka, au vărsat deja un procent din cotele ce le revin la capitalul subscris al BCE, în temeiul Deciziei BCE/2010/28 din 13 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro (7). Ţinând cont de aceasta, articolul 2 alineatul (1) din Decizia BCE/2013/20 prevede că fiecare dintre acestea ar trebui fie să transfere o sumă suplimentară către BCE, fie să primească înapoi o sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în a treia coloană a tabelului de la articolul 1 din Decizia BCE/2013/20. Articolul 2 alineatul (2) din Decizia BCE/2013/20 prevede că Hrvatska narodna banka ar trebui să transfere BCE suma indicată în dreptul denumirii sale din a treia coloană a tabelului din articolul 1 al aceleiaşi decizii,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...