Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 359/2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE/2013/17) Număr celex: 32013D0359

În vigoare de la 01.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolele 29.4 şi 48.3,

având în vedere contribuţia adusă de Consiliul general al Băncii Centrale Europene (BCE), în conformitate cu articolul 46.2 a patra liniuţă din Statutul SEBC,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (1) a stabilit, cu aplicare de la 1 ianuarie 2009, ponderile atribuite băncilor centrale naţionale (BCN) care la 1 ianuarie 2009 erau membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital" şi, respectiv, "grilă de repartiţie pentru capital").

(1) JO L 21, 24.1.2009, p. 66.

(2) Având în vedere aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană şi intrarea BCN a acesteia, Hrvatska narodna banka, în SEBC la 1 iulie 2013, capitalul subscris al BCE ar trebui majorat automat în conformitate cu articolul 48.3 din Statutul SEBC. Această majorare necesită calcularea ponderii în grila de repartiţie pentru capital a fiecărei BCN care va fi membră a SEBC la 1 iulie 2013, prin analogie cu articolul 29.1 şi în conformitate cu articolul 29.2 din Statutul SEBC.

(3) În conformitate cu Decizia 2003/517/CE a Consiliului din 15 iulie 2003 privind datele statistice ce vor fi utilizate la ajustarea cheii de subscriere la capitalul Băncii Centrale Europene (2), Comisia Europeană a furnizat BCE datele statistice care trebuie utilizate pentru determinarea grilei de repartiţie pentru capital ajustată.

(2) JO L 181, 19.7.2003, p. 43.

(4) Prin analogie cu articolele 3.5 şi 6.6 din Regulamentul de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene (3) şi ţinând cont de contribuţia Consiliului general la prezenta decizie, guvernatorul Hrvatska narodna banka a avut ocazia să formuleze observaţii cu privire la prezenta decizie înainte de adoptarea acesteia,

(3) Decizia BCE/2004/12 din 17 iunie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene (JO L 230, 30.6.2004, p. 61).

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Rotunjire

În cazul în care Comisia Europeană furnizează date statistice revizuite care trebuie utilizate pentru ajustarea grilei de repartiţie pentru capital, iar totalul cifrelor nu însumează 100 %, diferenţa se compensează după cum urmează: (i) dacă totalul este mai mic de 100 %, prin adăugarea a 0,0001 dintr-un punct procentual la cea mai mică cotă sau cele mai mici cote, în ordine crescătoare, până la obţinerea unui total de exact 100 % sau (ii) dacă totalul este mai mare de 100 %, prin scăderea a 0,0001 dintr-un punct procentual din cea mai mare cotă sau cele mai mari cote, în ordine descrescătoare, până se obţine exact 100 %.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...