Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 612/2013 privind funcţionarea registrului operatorilor economici şi al antrepozitelor fiscale, statisticile conexe şi raportarea în temeiul Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor Număr celex: 32013R0612

În vigoare de la 16.07.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (1), în special articolul 22 şi articolul 34 alineatul (5),

(1) JO L 121, 8.5.2012, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 389/2012 stabileşte un cadru pentru simplificarea şi consolidarea cooperării administrative între statele membre în domeniul accizelor.

(2) Articolul 21 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE (2) prevede verificarea datelor din proiectul de document administrativ electronic de către statul membru de expediere înainte ca produsele accizabile să poată fi deplasate în regim suspensiv de accize. Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize (3) precizează conţinutul proiectului de document administrativ electronic. Întrucât informaţiile din acest document administrativ referitoare la autorizaţiile privind accizele fac obiectul unei verificări în raport cu detaliile din registrele naţionale corespunzătoare, detaliile din fiecare registru naţional ar trebui puse la dispoziţia fiecărui stat membru de expediere periodic şi ar trebui să fie actualizate.

(2) JO L 9, 14.1.2009, p. 12.

(3) JO L 197, 29.7.2009, p. 24.

(3) Informaţiile conţinute în registrele naţionale cu privire la operatorii economici implicaţi în deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize vor face obiectul unui schimb automat prin intermediul unui registru central al operatorilor economici ("registrul central"), care urmează să fie gestionat de Comisie, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012.

(4) Pentru a facilita schimbul de informaţii prin registrul central este necesar să se stabilească structura şi conţinutul formularelor standard care urmează a fi utilizate, inclusiv codurile care trebuie introduse în aceste formulare.

(5) Pentru a garanta că datele disponibile în registrul central sunt corecte şi actualizate automat, biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură ar trebui să notifice şi să transmită modificările din registrele lor naţionale către registrul central.

(6) Pentru ca datele stocate în registrele naţionale să fie corecte şi la zi, biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură ar trebui să actualizeze registrul naţional în aceeaşi zi în care apare o modificare a unei autorizaţii şi să transmită fără întârziere modificările către registrul central.

(7) Pentru a garanta că statele membre au o copie exactă a detaliilor din alte registre naţionale, biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură desemnat ar trebui să asigure primirea periodică şi în timp util a noilor modificări de la registrul central.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...