Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 592/2013 privind formatul tehnic de transmitere a statisticilor europene privind culturile permanente, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0592

În vigoare de la 22.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 referitor la statisticile europene privind culturile permanente (1), în special articolul 8 alineatul (2),

(1) JO L 347, 30.12.2011, p. 7.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 constituie un cadru pentru producerea de statistici europene comparabile privind culturile permanente.

(2) Structura de date pentru transmiterea datelor statistice privind plantaţiile de pomi fructiferi şi de măslini şi standardul de schimb ar trebui să fie specificate.

(3) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru statistică agricolă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Statele membre transmit datele statistice privind plantaţiile de pomi fructiferi şi de măslini menţionate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1337/2011, utilizând standardul SDMX pentru schimb de date şi metadate statistice. Datele sunt furnizate de către Eurostat prin intermediul punctului de acces unic, pentru a permite Comisiei (Eurostat) obţinerea datelor prin mijloace electronice.

Articolul 2

Structura datelor pentru trimiterea datelor statistice privind plantaţiile de pomi fructiferi şi de măslini Comisiei (Eurostat) este cea indicată în anexă.

Articolul 3

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...