Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 74/2012 cuprinzând Dispoziţiile uniforme privind omologarea vehiculelor din categoria L1 cu privire la instalarea dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă Număr celex: 42013X0618(02)

În vigoare de la 18.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 6 la seria 01 de amendamente — Data intrării în vigoare: 22 iulie 2009

Suplimentul 7 la seria 01 de amendamente — Data intrării în vigoare: 18 noiembrie 2012

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoria L1 (1), cu privire la instalarea dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă.

(1) Astfel cum este definit în anexa 7 la Rezoluţia consolidată privind construcţia de vehicule (R.E.3), (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Amendamentul 4).

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "omologarea unui vehicul" înseamnă omologarea unui tip de vehicul cu privire la numărul şi modul de instalare ale dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă;

2.2. "tip de vehicul" înseamnă o categorie de autovehicule care nu diferă între ele în următoarele aspecte esenţiale:

2.2.1. dimensiunile şi forma exterioară ale vehiculului;

2.2.2. numărul şi amplasarea dispozitivelor.

2.2.3. De asemenea, următoarele vehicule nu sunt considerate "vehicule de tip diferit":

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...