Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 53/2011 privind omologarea vehiculelor din categoria L3 în ceea ce priveşte instalarea dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă Număr celex: 42013X0618(01)

În vigoare de la 18.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 13 la seria 01 de amendamente — Data intrării în vigoare: 28 octombrie 2011

Suplimentul 14 la seria 01 de amendamente — Data intrării în vigoare: 15 iulie 2013

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoria L3 (1), cu privire la instalarea dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă.

(1) Astfel cum este definit în anexa 7 la Rezoluţia consolidată privind construcţia de vehicule (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 astfel cum a fost modificat ultima oară prin Amendamentul 4).

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "Omologarea unui vehicul" înseamnă omologarea unui tip de vehicul cu privire la numărul şi modul de instalare a dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă;

2.2. "Tip de vehicul" înseamnă o categorie de autovehicule care nu diferă între ele în aspecte esenţiale precum:

2.2.1. dimensiunile şi forma exterioară a vehiculului;

2.2.2. numărul şi amplasarea dispozitivelor;

2.2.3. Următoarele vehicule nu sunt considerate nici ele "vehicule de tip diferit":

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...