Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 503/2013 privind cererile de autorizare a alimentelor şi furajelor modificate genetic în conformitate Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 641/2004 şi (CE) nr. 1981/2006 ale Comisiei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0503

În vigoare de la 28.06.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE)nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic (1), în special articolul 5 alineatul (7), articolul 11 alineatul (5), articolul 17 alineatul (7) şi articolul 23 alineatul (5),

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

după consultarea Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 stabileşte proceduri ale Uniunii pentru autorizarea şi supravegherea alimentelor şi furajelor modificate genetic, precum şi norme pentru etichetarea acestora. Respectivul regulament prevede o evaluare ştiinţifică care trebuie efectuată asupra riscurilor pe care alimentele sau furajele modificate genetic le pot prezenta pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor şi, după caz, pentru mediu. El prevede, de asemenea, că un aliment sau un furaj modificat genetic trebuie să nu inducă în eroare consumatorul sau utilizatorul şi trebuie să nu difere de alimentele sau furajele pe care urmează să le înlocuiască într-o asemenea măsură încât consumul lor normal să fie dezavantajos din punct de vedere nutritiv pentru oameni sau animale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 prevede, în particular, că cererile de autorizare trebuie să demonstreze în mod corespunzător şi suficient că alimentele şi furajele modificate genetic îndeplinesc cerinţele stabilite în regulamentul respectiv în ceea ce priveşte utilizările propuse.

(3) În interesul coerenţei legislaţiei Uniunii, anumite definiţii din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare (2) ar trebui să se aplice şi prezentului regulament.

(2) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(4) Regulamentul (CE) nr. 641/2004 al Comisiei (3) privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 prevede anumite norme detaliate privind cererile de autorizare transmise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Pentru a facilita pregătirea cererilor şi pentru a garanta că ele conţin toate informaţiile necesare pentru evaluarea lor, este necesar să se prevadă norme mai cuprinzătoare şi mai sistematice privind cererile de autorizare, care ar trebui, de asemenea, să fie specifice fiecărui tip de organism modificat genetic (OMG), şi anume plantelor, animalelor şi micro-organismelor.

(3) JO L 102, 7.4.2004, p. 14.

(5) Ar trebui ca normele din prezentul regulament să vizeze doar cererile privind plantele modificate genetic destinate utilizărilor ca alimente sau furaje, alimentele sau furajele care conţin sau sunt compuse din plante modificate genetic şi alimentele sau furajele produse din astfel de plante. Plantele modificate genetic, pentru care până în prezent există experienţă suficientă, fac obiectul vastei majorităţi a cererilor actuale.

(6) Normele stabilite în prezentul regulament ar trebui să specifice cerinţele generale pentru pregătirea şi prezentarea cererilor, şi anume cerinţele de a furniza informaţii generale şi ştiinţifice, inclusiv metode de detectare şi de identificare, precum şi pentru materialul de referinţă, astfel încât să se garanteze faptul că cererile respectă condiţiile stabilite la articolele 5, 17 şi 30 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...