Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 250/2013 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru robinetăria sanitară [notificat cu numărul C(2013) 2826] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D0250

În vigoare de la 31.05.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcţie de categoriile de produse.

(3) Deoarece consumul de apă şi energie necesar pentru încălzirea apei contribuie în mod semnificativ la impactul pe care îl au gospodăriile şi spaţiile negospodăreşti asupra mediului, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru categoria de produse "robinetărie sanitară". Criteriile ar trebui, în special, să promoveze produse care permit o utilizare eficientă a apei, ceea ce contribuie la o reducere a consumului de apă şi, prin urmare, a energiei necesare pentru încălzirea apei.

(4) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înfiinţat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Categoria de produse "robinetărie sanitară" conţine: robinete pentru utilizare casnică, capete (pere) de duş şi duşuri care sunt folosite în principal pentru devierea apei pentru igiena personală, curăţare, gătit şi băut, inclusiv în cazurile în care sunt comercializate în alte scopuri decât igiena personală.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...