Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 229/2013 privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice în România Număr celex: 32013D0229

În vigoare de la 14.05.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere(1), în special articolul 25,

___________

(1) JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

având în vedere Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI(2), în special articolul 20 şi capitolul 4 din anexă,

___________

(2) JO L 210, 6.8.2008, p. 12.

întrucât:

(1) În conformitate cu Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, actele instituţiilor, ale organismelor, ale oficiilor şi ale agenţiilor Uniunii adoptate anterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona continuă să producă efecte juridice până la abrogarea, anularea sau modificarea respectivelor acte ca urmare a punerii în aplicare a tratatelor.

(2) În consecinţă, articolul 25 din Decizia 2008/615/JAI se aplică, iar Consiliul trebuie să decidă în unanimitate dacă statele membre au pus în aplicare dispoziţiile capitolului 6 din respectiva decizie.

(3) Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI dispune că deciziile menţionate la articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI se adoptă în temeiul unui raport de evaluare bazat pe un chestionar. În ceea ce priveşte schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI, raportul de evaluare se bazează pe o vizită de evaluare şi pe un test-pilot.

(4) În conformitate cu capitolul 4 punctul 1.1 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de lucru competent al Consiliului se referă la fiecare dintre schimburile automatizate de date şi statele membre trebuie să răspundă la acesta de îndată ce consideră că îndeplinesc condiţiile pentru schimbul de date din categoria de date corespunzătoare.

(5) România a completat chestionarul privind protecţia datelor şi chestionarul referitor la schimbul de date dactiloscopice.

(6) România a derulat cu succes un test-pilot împreună cu Austria.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...