Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 67/1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului Număr celex: 31997L0067

În vigoare de la 21.01.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 57 alineatul (2), articolele 66 şi 100a

având în vedere propunerea Comisiei (1),

___________

(1) JO C 322, 2.12.1995, p. 22 şi
JO C 300, 10.10.1996, p. 22.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (2),

___________

(2) JO C 174, 17.6.1996, p. 41.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

___________

(3) JO C 337, 11.11.1996, p. 28.

având în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 22 ianuarie 1993 privind Cartea verde pentru dezvoltarea pieţei unice a serviciilor poştale (4),

___________

(4) JO C 42, 15.2.1993, p. 240.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...