Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 391/2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0391

În vigoare de la 29.05.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic european (1) astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 (regulamentul privind prestarea de servicii) (2), în special articolul 15 alineatul (4),

___________

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2) JO L 300, 14.11.2009, p. 34.

întrucât:

(1) Conform Regulamentului (CE) nr. 550/2004, Comisia trebuie să stabilească o schemă comună de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană, care să permită aplicarea sa uniformă în cadrul cerului unic european.

(2) Elaborarea unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană prestate în timpul tuturor fazelor zborului are o importanţă crucială pentru punerea în aplicare a iniţiativei privind cerul unic european. Un astfel de sistem trebuie să contribuie la sporirea transparenţei în ceea ce priveşte stabilirea, impunerea şi perceperea de tarife aplicabile utilizatorilor spaţiului aerian. Sistemul trebuie să contribuie şi la siguranţa, rentabilitatea şi eficienţa furnizării de servicii de navigaţie aeriană către utilizatorii care finanţează sistemul, precum şi să stimuleze prestarea de servicii integrate.

(3) Schema comună de tarifare trebuie să facă parte integrantă din acţiunile menite să atingă obiectivele sistemului de performanţă instituit în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 (regulamentul cadru) şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea (4).

___________

(3) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(4) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(4) În conformitate cu obiectivul global de îmbunătăţire a performanţelor serviciilor de navigaţie aeriană, schema de tarifare trebuie să promoveze eficacitatea din punct de vedere economic şi operaţional şi trebuie să prevadă instituirea unor mecanisme de stimulare pentru furnizorii de servicii de navigaţie aeriană în scopul de a sprijini îmbunătăţirea furnizării de servicii de navigaţie aeriană, inclusiv aplicarea împărţirii riscului de trafic.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...