Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 390/2013 de instituire a unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0390

În vigoare de la 29.05.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulamentul-cadru)(1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului(2), în special articolul 11,

___________

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2) JO L 300, 14.11.2009, p. 34.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 549/2004 prevede instituirea unui sistem de performanţă pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru funcţiile de reţea. Pentru a defini detaliile funcţionării sistemului de performanţă, Comisia trebuie să adopte norme de punere în aplicare.

(2) Sistemul de performanţă trebuie să contribuie la dezvoltarea durabilă a sistemului de transport aerian prin îmbunătăţirea eficienţei globale a serviciilor de navigaţie aeriană în toate domeniile cheie de performanţă – siguranţă, protecţia mediului, capacitate şi rentabilitate – în conformitate cu Cadrul de performanţă din Planul general european de management al traficului aerian (ATM), ţinând cont de obiectivele prioritare de siguranţă.

(3) Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii)(3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1070/2009, prevede instituirea unui sistem de tarifare şi a unor proiecte comune pentru punerea în aplicare a Planului general european pentru ATM. Atât sistemul de tarifare, cât şi proiectele comune sunt esenţiale pentru punerea în aplicare cu succes a sistemului de performanţă.

___________

(3) JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(4) În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, prezentul regulament trebuie aplicat funcţiilor reţelei de management al traficului aerian menţionate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în cerul unic european (regulament privind spaţiul aerian)(4), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1070/2009.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...