Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 211/2013 privind cupiurile, specificaţiile, reproducerea, preschimbarea şi retragerea bancnotelor euro (reformare) (BCE/2013/10) Număr celex: 32013D0010

În vigoare de la 01.05.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere articolul 16 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1) Domeniul de aplicare al Deciziei BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificaţiile, reproducerea, schimbul şi retragerea bancnotelor euro (1) trebuie extins pentru a acoperi seriile viitoare de bancnote euro. În acest sens, sunt necesare mai multe modificări tehnice ale Deciziei BCE/2003/4. În plus, în baza experienţei dobândite în aplicarea şi interpretarea Deciziei BCE/2003/4, este necesar să se clarifice şi să se îmbunătăţească anumite norme şi proceduri. Prin urmare, pentru a încorpora modificările menţionate mai sus, Decizia BCE/2003/4 ar trebui reformată pentru claritate şi transparenţă.

___________

(1) JO L 78, 25.3.2003, p. 16.

(2) Articolul 128 alineatul (1) din Tratat şi articolul 16 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote euro în Uniune. Aceste dispoziţii prevăd, de asemenea, că BCE şi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") pot emite astfel de bancnote. În temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro (2), BCE şi BCN pun în circulaţie bancnote euro.

___________

(2) JO L 139, 11.5.1998, p. 1.

(3) Institutul Monetar European (IME) a efectuat lucrările pregătitoare pentru producerea şi emisiunea bancnotelor euro, în special în ceea ce priveşte elementele grafice ale bancnotelor euro, şi a facilitat recunoaşterea şi acceptarea cupiurilor şi a specificaţiilor noilor bancnote euro de către utilizatori, luând în considerare cerinţele vizuale şi tehnice specifice ale asociaţiilor europene ale utilizatorilor de bancnote.

(4) Ca succesor al IME, BCE deţine dreptul de autor asupra elementelor grafice ale bancnotelor euro, deţinut iniţial de IME. BCE şi BCN, care acţionează în numele BCE, pot valorifica acest drept de autor în ceea ce priveşte reproducerile emise sau distribuite prin încălcarea acestui drept de autor, cum ar fi, inter alia, reproducerile care ar putea afecta negativ reputaţia bancnotelor euro.

(5) BCE şi BCN vor introduce periodic o serie nouă de bancnote euro cu elemente de siguranţă optimizate, care să beneficieze de progresele înregistrate în tehnologia de producere a bancnotelor de la introducerea primei serii.

(6) Dreptul BCE şi al BCN de a emite bancnote euro include competenţa de a lua toate măsurile legale necesare pentru a proteja integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată. BCE ar trebui să ia măsuri pentru a oferi un nivel minim de protecţie în toate statele membre a căror monedă este euro, astfel încât să se asigure că publicul poate distinge reproducerile de bancnotele euro, care sunt emise de BCE şi BCN şi care nu sunt bancnote contrafăcute în temeiul articolului 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării (3) (denumite în continuare "bancnote euro autentice"). În acest sens, este necesară instituirea unor norme comune în temeiul cărora să fie permisă reproducerea bancnotelor euro.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...