Back

Autoritatea de Supraveghere a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

Recomandarea nr. 93/2013 privind un plan coordonat de control pentru stabilirea prevalenţei unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare Număr celex: E2013C0093

În vigoare de la 30.04.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE,

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 109 şi Protocolul 1 la acord,

având în vedere Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorităţi de Supraveghere şi a unei Curţi de Justiţie, în special articolul 5 alineatul (2) litera (b) şi Protocolul 1 la acord,

având în vedere actul menţionat la capitolul XII punctul 54zzzi din Anexa II la Acordul privind SEE [Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor], astfel cum a fost corectat şi modificat, şi în special articolul 53,

având în vedere Decizia 75/13/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere din 19 februarie 2013 prin care membrul competent al Colegiului este autorizat să adopte recomandarea finală, astfel cum a fost aprobată de către Comitetul AELS pentru chestiuni veterinare şi fitosanitare (evenimentul nr. 663341),

întrucât:

(1) Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 conferă Autorităţii AELS de Supraveghere (denumită în continuare "Autoritatea") competenţa de a recomanda, atunci când consideră că este necesar, planuri coordonate, organizate în scopuri specifice, în special pentru a se stabili prevalenţa riscurilor asociate cu hrana pentru animale, cu produsele alimentare sau cu animalele.

(2) Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi la publicitatea acestora(1) stabileşte normele SEE privind etichetarea produselor alimentare aplicabile tuturor produselor alimentare.

___________

(1) Act la care se face referire în capitolul XII punctul 18 din anexa II la Acordul privind SEE.

(3) Potrivit Directivei 2000/13/CE, etichetarea şi metodele utilizate nu ar trebui să inducă în eroare consumatorul, mai ales în ceea ce priveşte caracteristicile produselor alimentare, inclusiv în privinţa adevăratei naturi şi a identităţii acestora. Mai mult decât atât, în absenţa unor norme specifice la nivelul SEE sau la nivel naţional, denumirea sub care este vândut un produs alimentar trebuie să fie denumirea obişnuită în statul SEE în care este vândut produsul sau o descriere a produsului alimentar care să fie destul de clară pentru a permite cumpărătorului să cunoască adevărata natură a produsului.

(4) Mai mult decât atât, toate ingredientele trebuie menţionate pe eticheta produselor alimentare preambalate destinate consumatorului final sau unităţilor de restauraţie colectivă. În special, în cazul produselor alimentare care conţin carne ca ingredient, atunci când sunt destinate consumatorului final sau unităţilor de restauraţie colectivă, trebuie să se indice de asemenea, direct pe ambalaj sau pe eticheta aplicată pe acesta, specia de animal de la care provine carnea. Dacă în denumirea produsului alimentar este menţionat un ingredient, atunci cantitatea ingredientului respectiv, exprimată ca procentaj, trebuie să fie indicată în lista ingredientelor, pentru a se evita inducerea în eroare a consumatorului în privinţa identităţii şi a compoziţiei produsului alimentar.

(5) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală(2) prevede cerinţe suplimentare de etichetare aplicabile anumitor produse alimentare. În special, regulamentul menţionat prevede că ambalajele destinate consumatorului final care conţin, printre altele, carne tocată provenită de la solipede trebuie să poarte un aviz care să indice faptul că produsele respective trebuie să fie gătite înainte de a fi consumate, dacă şi în măsura în care normele naţionale ale statului membru pe teritoriul căruia este comercializat produsul impun acest lucru.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...