Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 409/2013 privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanţei şi identificarea stimulentelor pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0409

În vigoare de la 04.05.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic european(1) , în special articolul 15a,

___________

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

întrucât:

(1) Cadrul de reglementare privind cerul unic european cuprinde măsurile menţionate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului(2) .

___________

(2) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2) Aplicarea cadrului de reglementare privind cerul unic european nu aduce atingere responsabilităţilor statelor membre, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(3) În Comunicarea sa din 22 decembrie 2011(3) , Comisia şi-a anunţat intenţia de a institui mecanisme de guvernanţă şi de stimulare pentru punerea în practică a SESAR (Proiectul de cercetare şi dezvoltare privind managementul traficului aerian în cerul unic european), pe baza articolului 15a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004. Aceste mecanisme includ: proiecte comune, care ar trebui să contribuie la implementarea cu succes a Planului general pentru ATM; orientări privind proiectele comune, care ar trebui să prevadă un cadru obligatoriu referitor la modul în care proiectele comune pot sprijini această implementare şi mecanisme de guvernanţă, care ar trebui să asigure o punere în practică în timp util, coordonată şi sincronizată, prin stabilirea unei alocări clare a responsabilităţilor între părţile interesate.

___________

(3) COM(2011) 923 final.

(4) Regulamentul (CE) nr. 550/2004 urmăreşte să ajute utilizatorii spaţiului aerian şi furnizorii de servicii de navigaţie aeriană să îmbunătăţească infrastructura colectivă de navigaţie aeriană, furnizarea de servicii de navigaţie aeriană şi utilizarea spaţiului aerian, prin intermediul colaborării în cadrul unor proiecte comune. Regulamentul vizează, de asemenea, accelerarea punerii în practică a proiectului de cercetare şi dezvoltare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...