Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 215/2013 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare (BCE/2013/7) Număr celex: 32013O0007

În vigoare de la 07.05.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 12.1 şi 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1),

___________

(1) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare (BCE/2012/24)(2) ,

___________

(2) JO L 305, 1.11.2012, p. 6.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24) prevede că agenţii raportori rezidenţi într-un stat membru din zona euro trebuie să raporteze date titlu cu titlu cu privire la poziţii, tranzacţii şi, atunci când sunt disponibile, alte modificări ale volumului titlurilor de valoare pe care le deţin. Băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCN) trebuie să clasifice şi să agrege aceste date. Prin urmare, este necesară definirea procedurilor pentru raportarea de către BCN către Banca Centrală Europeană (BCE), în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 (BCE/2012/24), a informaţiilor statistice derivate din datele colectate de la unităţile de observare statistică efective cu obligaţii de raportare.

(2) Comisia a publicat o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană (3) (denumită în continuare "SEC 2010"), care reprezintă un sistem contabil compatibil la nivel internaţional utilizat pentru a descrie economiile statelor membre şi care va înlocui SEC 95. Clasificarea datelor de raportat în temeiul prezentei orientări ar trebui să respecte regulile prevăzute în SEC 2010.

___________

(3) COM(2010) 774 final.

(3) Este necesar să se instituie o procedură pentru efectuarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiţia ca modificările respective să nu afecteze cadrul conceptual aferent şi nici sarcina de raportare a agenţilor raportori,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...