Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0346

În vigoare de la 25.04.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 175, 19.6.2012, p. 11.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

___________

(2) JO C 229, 31.7.2012, p. 55.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 21 martie 2013.

întrucât:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...