Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 195/2013 de definire a modalităţilor practice, a modelelor uniforme şi a unei metodologii referitoare la inventarul privind spectrul de frecvenţe radio instituit prin Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio [notificat cu numărul C(2013) 2235] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D0195

În vigoare de la 25.04.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio(1) , în special articolul 9 alineatul (2),

___________

(1) JO L 81, 21.3.2012, p. 7.

întrucât:

(1) A fost instituit, prin Decizia nr. 243/2012/UE, un inventar al utilizărilor existente ale spectrului de frecvenţe radio, atât în scopuri comerciale, cât şi în scopuri publice. Pentru a pune în aplicare acest inventar, se adoptă un act de punere în aplicare pentru a dezvolta, pe de o parte, modalităţi practice şi modele uniforme pentru colectarea şi furnizarea de date de către statele membre către Comisie privind utilizările existente ale spectrului de frecvenţe radio şi pentru a dezvolta, pe de altă parte, o metodologie pentru analiza tendinţelor tehnologice, a necesităţilor viitoare şi a cererii în materie de spectru de frecvenţe radio în domeniile de politică vizate de programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio (RSPP), cu scopul de a identifica utilizările în dezvoltare şi pe cele cu potenţial semnificativ ale spectrului de frecvenţe radio, în special în intervalul de frecvenţe cuprins între 400 MHz şi 6 GHz (denumit în continuare "spectrul de frecvenţe radio relevant").

(2) Inventarul ar trebui să faciliteze identificarea benzilor de spectru de frecvenţe radio în care eficienţa utilizărilor existente ale spectrului de frecvenţe radio ar putea fi îmbunătăţită, în special benzile care ar putea fi adecvate pentru realocare şi oportunităţile de partajare a spectrului de frecvenţe radio, astfel încât să se sprijine politicile UE stabilite în RSPP, pentru a corespunde tendinţelor tehnologice şi necesităţilor viitoare pentru spectrul de frecvenţe radio pe baza, printre altele, a cererii consumatorilor şi operatorilor în domenii de politici ale Uniunii. În scopul de a contribui la analizarea diferitelor tipuri de utilizări ale spectrului de frecvenţe radio de către utilizatori privaţi, adică în principal comerciali, şi publici, adică guvernamentali, este necesar să se îmbunătăţească nivelul de detaliu, în special datele cantitative disponibile privind cererea şi oferta pentru anumite părţi ale spectrului de frecvenţe radio sau pentru anumite utilizări, întrucât datele disponibile în prezent variază considerabil, în funcţie de utilizarea spectrului de frecvenţe radio în scopuri private, comerciale sau publice şi în funcţie de statul membru.

(3) Inventarul privind spectrul de frecvenţe radio ar trebui să fie construit progresiv, pentru a reduce sarcina administrativă a statelor membre, fiind necesară, în acelaşi timp, o stabilire a priorităţilor în funcţie de tipul de utilizare, prin concentrarea în primul rând pe benzile identificate la articolul 6 din Decizia nr. 243/2012/UE şi pe benzile referitoare la politicile Uniunii identificate la articolul 8 din respectiva decizie. Scopul este de a crea un inventar care este îmbunătăţit continuu şi ar putea contribui la realizarea unei gestionări eficiente a spectrului de frecvenţe radio în toate benzile relevante pentru politicile Uniunii prin îmbunătăţirea treptată a disponibilităţii şi analizei datelor. Unele dintre cele mai urgente contribuţii ale inventarului ar trebui să fie identificarea a cel puţin 1 200 MHz de spectru de frecvenţe radio adecvat pentru serviciile fără fir în bandă largă, în conformitate cu articolul 3 litera (b) din Decizia nr. 243/2012/UE, precum şi sporirea eficienţei şi flexibilităţii, printre altele prin promovarea, după caz, a utilizării colective şi partajate a spectrului de frecvenţe radio, astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din decizia respectivă.

(4) Datele ar trebui să fie furnizate de statele membre în modul cel mai coerent posibil, fie prin intermediul Sistemului de informaţii referitoare la frecvenţe al biroului european de comunicaţii, fie direct Comisiei, în cazuri, de exemplu, în care datele colectate de la utilizatorii publici şi autorităţile naţionale trebuie să fie tratate pe o bază cu difuzare restrânsă sau confidenţială. Modelele uniforme specifice pentru colectarea de date pot varia considerabil în funcţie de tipul de utilizare şi de banda de frecvenţă în cauză, iar datele pot, în unele cazuri, să nu fie disponibile într-un anumit format uniform. Pentru a garanta totuşi că datele disponibile sunt furnizate Comisiei în mod eficient pentru analiză, statele membre ar trebui să colecteze date într-un format care poate fi citit de calculator pentru a permite acelaşi format electronic pentru schimbul de date cu Comisia şi cu Sistemul de informaţii referitoare la frecvenţe al biroului european de comunicaţii.

(5) Pe lângă furnizarea datelor relevante care sunt disponibile, statele membre, împreună cu Comisia, ar trebui să se angajeze într-un proces de colaborare pentru a îmbunătăţi calitatea şi comparabilitatea datelor, în scopul de a spori eficienţa inventarului, după caz şi după relevanţa pentru banda specifică în cauză şi pentru a găsi un format comparabil pentru date, fără a impune o sarcină administrativă suplimentară.

(6) S-ar putea obţine date suplimentare, de asemenea, în cadrul consultărilor publice şi în urma studiilor. În plus, inventarul ar putea utiliza datele furnizate, pe bază de voluntariat, de către statele membre şi părţile din sectorul privat care monitorizează spectrul de frecvenţe radio în permanenţă pentru a gestiona spectrul de frecvenţe radio la nivel local, pentru a verifica încrucişat valabilitatea datelor privind licenţele, pentru a determina densitatea de utilizare în anumite tipuri de regimuri de autorizare, cum ar fi benzile scutite de licenţă, şi pentru a evalua nivelul de utilizare a spectrului de frecvenţe radio în cadrul Uniunii, în special pentru benzile cu cerere ridicată.

(7) Pentru a reduce la minimum sarcina administrativă şi obligaţiile pentru statele membre, metodologia aleasă pentru inventar ar trebui să ia în considerare, cât mai mult posibil, datele furnizate de către statele membre în temeiul Deciziei 2007/344/CE a Comisiei din 16 mai 2007 privind disponibilitatea armonizată a informaţiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvenţe radio în cadrul Comunităţii(1) . Informaţiile suplimentare colectate prin mijloace neobligatorii, cum ar fi studiile, inclusiv de la Conferinţa Europeană a Administraţiilor Poştei şi Telecomunicaţiilor, ar putea fi, de asemenea, utilizate pentru a completa inventarul.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...