Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 190/2013 privind valabilitatea anumitor informaţii tarifare obligatorii [notificat cu numărul C(2013) 2297] (Numai textul în limba germană este autentic) Număr celex: 32013D0190

În vigoare de la 24.04.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar(1) , în special articolul 12 alineatul (5) litera (a) punctul (iii) şi articolul 248,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar(2) , în special articolul 9 alineatul (1),

___________

(1) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2) JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

întrucât:

(1) Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 160/2007 din 15 februarie 2007 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (3), care clasifică la codul NC 22089069 un produs reprezentând un lichid brun închis, limpede, cu miros aromatic de plante şi cu gust amar de plante, cu un titru alcoolic volumic de 43 % şi conţinând un amestec de 32 de tipuri de extracte de plante medicinale, cu extract de caramel, apă şi alcool.

___________

(3) JO L 51, 20.2.2007, p. 3.

(2) Această clasificare a fost adoptată din următoarele motive: "Clasificarea este determinată de dispoziţiile Regulilor generale nr. 1 şi 6 de interpretare a NC, nota complementară 1 litera (b) de la capitolul 30 al NC şi de textul poziţiei 2208, al subpoziţiei 220890 şi al codului tarifar 22089069. Produsul nu poate fi considerat un medicament de la capitolul 30. Nici eticheta, nici instrucţiunile de utilizare din ambalaj nu conţin informaţii referitoare la substanţele active sau la concentraţia substanţei(lor) active. Sunt menţionate numai cantitatea şi tipul plantelor sau părţilor de plante. În consecinţă, condiţiile din nota 1 litera (b) de la capitolul 30 nu sunt îndeplinite. Produsul este o băutură spirtoasă clasificată la poziţia 2208 care are caracteristicile unui supliment alimentar destinat a menţine o stare de sănătate bună sau în general starea de bine, fabricat pe bază de extracte din plante (a se vedea nota explicativă la Sistemul armonizat aferentă poziţiei 2208, al treilea alineat, punctul 16)."

(3) În urma publicării regulamentului susmenţionat la 20 februarie 2007, toate informaţiile tarifare obligatorii (ITO) emise anterior de statele membre care clasifică produsele în cauză ca medicamente de la poziţia 3004 au încetat să mai fie valabile.

(4) Ulterior, statele membre au emis ITO pentru produse de acest tip încadrate la poziţia 2208.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...