Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 22/2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii (directiva privind serviciul universal) Număr celex: 32002L0022

În vigoare de la 24.04.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

___________

(1) JO C 365 E, 19.12.2000, p. 238, şiJO C 332 E, 27.11.2001, p. 292.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

___________

(2) JO C 139, 11.5.2001, p. 15.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

___________

(3) JO C 144, 16.5.2001, p. 60.

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (4),

___________

(4) Avizul Parlamentului European din 13 iunie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 17 septembrie 2001 (JO C 337, 30.11.2001, p. 55) şi Decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 14 februarie 2002.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...