Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 170/2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (reformare) (BCE/2013/4) Număr celex: 32013O0004

În vigoare de la 05.04.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuţă şi articolele 5.1, 12.1, 14.3 şi 18.2,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2012/18 din 2 august 2012 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (1) a fost modificată substanţial. De vreme ce noi modificări urmează a fi efectuate, Orientarea BCE/2012/18 ar trebui reformată pentru claritate.

___________

(1) JO L 218, 15.8.2012, p. 20.p. 20.

(2) În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") pot desfăşura operaţiuni de creditare cu instituţiile de credit şi cu alţi participanţi pe piaţă pe baza unor garanţii corespunzătoare. Condiţiile generale în care BCE şi BCN sunt pregătite să participe la operaţiuni de creditare, inclusiv criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea colateralului pentru operaţiunile de creditare din Eurosistem, sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (2).

___________

(2) JO L 331, 14.12.2011, p. 1.

(3) La 8 decembrie 2011 şi 20 iunie 2012 Consiliul guvernatorilor a adoptat o decizie privind măsuri suplimentare pentru intensificarea susţinerii creditării în scopul susţinerii creditării bancare şi a lichidităţii pe piaţa monetară din zona euro, printre acestea fiind incluse măsurile prevăzute în Decizia BCE/2011/25 din 14 decembrie 2011 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului(3) . În plus, a fost necesar ca trimiterile la rata rezervelor minime obligatorii din Orientarea BCE/2007/9 din 1 august 2007 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare(4) să fie aliniate cu modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9)(5) introduse prin Regulamentul (UE) nr. 1358/2011(6) .

___________

(3) JO L 341, 22.12.2011, p. 65.

(4) JO L 341, 27.12.2007, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...