Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 169/2013 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral pentru operaţiunile de politică monetară din Eurosistem a obligaţiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii şi garantate de stat (BCE/2013/6) Număr celex: 32013D0006(01)

În vigoare de la 05.04.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuţă şi articolele 12.1, 14.3 şi 18.2,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") pot desfăşura operaţiuni de creditare cu instituţiile de credit şi cu alţi participanţi pe piaţă pe baza unor garanţii corespunzătoare. Condiţiile standard în care BCE şi BCN sunt pregătite să participe la operaţiuni de creditare, inclusiv criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea colateralului pentru operaţiunile de creditare din Eurosistem, sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1).

___________

(1) JO L 331, 14.12.2011, p. 1.

(2) În temeiul punctului 1.6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Consiliul guvernatorilor poate schimba, în orice moment, instrumentele, condiţiile, criteriile şi procedurile de executare a operaţiunilor de politică monetară din Eurosistem.

(3) Utilizarea directă a obligaţiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii şi garantate de stat, precum şi utilizarea indirectă a astfel de obligaţiuni atunci când acestea sunt incluse în pachetul de obligaţiuni acoperite emise de contrapartea care a emis obligaţiunile bancare neacoperite sau de entităţi care au legături strânse cu acea contraparte ar trebui excluse complet din categoria colateralului pentru operaţiunile de politică monetară din Eurosistem de la 1 martie 2015. În cazuri excepţionale, Consiliul guvernatorilor ar putea acorda derogări temporare de la această interdicţie contrapărţilor care participă la operaţiunile de politică monetară din Eurosistem.

(4) Termenii acestei excluderi ar trebui prevăzuţi într-o decizie a BCE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Modificări ale regulilor aplicabile utilizării drept colateral a obligaţiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii şi garantate de stat

(1) Începând cu 1 martie 2015, obligaţiunile bancare neacoperite emise de o contraparte care le foloseşte sau de entităţi care au legături strânse cu acea contraparte şi care sunt garantate pe deplin de una sau mai multe entităţi din sectorul public din ţările din Spaţiul Economic European (SEE) care au dreptul de a percepe taxe nu mai pot fi folosite drept colateral pentru operaţiunile de politică monetară din Eurosistem de către o astfel de contraparte: (a) direct; sau (b) indirect atunci când acestea sunt incluse în pachetul de obligaţiuni acoperite emise de contrapartea care a emis obligaţiunile bancare neacoperite sau de entităţi care au legături strânse cu acea contraparte.

(2) În cazuri excepţionale, Consiliul guvernatorilor poate decide acordarea unor derogări temporare de la interdicţia prevăzută la alineatul (1) pentru maximum trei ani. Solicitarea de acordare a unei derogări este însoţită de un plan de finanţare care indică modul în care contrapartea solicitantă va elimina treptat în cel mult trei ani de la acordarea derogării utilizarea în scopuri proprii a obligaţiunilor bancare neacoperite garantate de stat.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...