Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 62/2006 cuprinzând Dispozițiile uniforme privind omologarea autovehiculelor cu ghidon în ceea ce privește protejarea acestora împotriva unei utilizări neautorizate
Număr celex: 42013X0327(03)€U

În vigoare de la 27.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 2 la versiunea originală a regulamentului – Data intrării în vigoare: 10 octombrie 2006

CONȚINUT

REGULAMENT

1. Domeniul de aplicare

2. Definiții

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Specificații generale

6. Specificații deosebite

7. Modificarea tipului de vehicul sau a dispozitivului său de protecție

8. Conformitatea producției

9. Sancțiuni pentru neconformitatea producției

10. Oprirea definitivă a producției

11. Denumiri și adrese ale serviciilor tehnice însărcinate cu încercările de omologare și ale serviciilor administrative

ANEXE

Anexa 1 Comunicare privind acordarea, refuzul sau retragerea unei omologări sau oprirea definitivă a producției unui tip de autovehicul cu ghidon în ceea ce privește protecția sa împotriva unei utilizări neautorizate, în conformitate cu Regulamentul nr. 62

Anexa 2 Exemple de mărci de omologare

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...