Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 98/2003 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public Număr celex: 32003L0098

În vigoare de la 31.12.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

___________

(1) JO C 227 E, 24.9.2002, p. 382.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

___________

(2) JO C 85, 8.4.2003, p. 25.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

___________

(3) JO C 73, 26.3.2003, p. 38.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (4),

___________

(4) Avizul Parlamentului European din 12 februarie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 26 mai 2003 (JO C 159 E, 8.7.2003, p. 1) şi Poziţia Parlamentului European din 25 septembrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 27 octombrie 2003.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...