Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 132/2013 de stabilire a cadrului pentru o infrastructură cu cheie publică pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2013/1) Număr celex: 32013D0001(01)

În vigoare de la 16.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 12.1, coroborat cu articolul 3.1, articolul 5, articolul 12.3 şi articolele 16-24,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 12.1 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor adoptă orientările şi ia deciziile necesare pentru a asigura îndeplinirea misiunilor încredinţate Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) şi Eurosistemului în temeiul Tratatului şi al Statutului SEBC. Aceasta include competenţa de a decide asupra organizării activităţilor auxiliare care sunt necesare pentru îndeplinirea acestor sarcini, precum emiterea şi gestionarea certificatelor electronice pentru securizarea informaţiilor stocate şi prelucrate în aplicaţiile, sistemele, platformele şi serviciile electronice utilizate în SEBC şi Eurosistem, precum şi pentru transmiterea de date către şi de la acestea.

(2) În conformitate cu articolul 12.3 din Statutul SEBC, Consiliul guvernatorilor are, de asemenea, competenţa de a stabili organizarea internă a Băncii Centrale Europene (BCE) şi a organelor de decizie ale acesteia. În consecinţă, Consiliul guvernatorilor are competenţa de a decide că BCE va utiliza certificatele electronice emise de infrastructura cu cheie publică proprie Eurosistemului.

(3) Numărul utilizatorilor care accesează din ce în ce mai multe aplicaţii, sisteme, platforme şi servicii electronice utilizate în SEBC şi Eurosistem, aflate în constantă evoluţie, este în creştere. Consiliul guvernatorilor a identificat nevoia de servicii avansate de securitate a informaţiilor, precum autentificarea bine protejată a utilizatorilor, semnăturile electronice şi criptarea, prin utilizarea certificatelor electronice.

(4) Puţine bănci centrale din SEBC au propria lor infrastructură cu cheie publică şi mulţi utilizatori ai unor terţi care lucrează împreună cu băncile centrale din SEBC nu au acces facil la o autoritate de certificare acceptată de SEBC în conformitate cu cadrul său de acceptare a certificatelor.

(5) Este necesar ca Eurosistemul să-şi creeze propria infrastructură cu cheie publică, care să poată emite toate tipurile de certificate electronice, precum certificate personale şi tehnice pentru utilizatori din cadrul sau din afara SEBC, şi care să fie suficient de flexibilă pentru a se adapta la evoluţiile aplicaţiilor, sistemelor, platformelor şi serviciilor electronice utilizate în SEBC şi Eurosistem. Această infrastructură cu cheie publică (denumită în continuare "ESBC-PKI") ar trebui să completeze serviciile furnizate de alte autorităţi de certificare acceptate de către SEBC în conformitate cu cadrul SEBC de acceptare a certificatelor sau de autorităţile de certificare acceptate de SEBC pentru TARGET2 şi TARGET2-Securities pentru aceste două aplicaţii.

(6) La 29 septembrie 2010, Consiliul guvernatorilor a hotărât să lanseze proiectul ESCB-PKI pentru proiectarea şi punerea în aplicare a ESCB-PKI şi să ofere resursele necesare până la finalizarea sa. S-a decis ca ESCB-PKI să fie dezvoltată, găzduită şi operată de către Banco de España.

(7) ESCB-PKI sprijină indirect îndeplinirea misiunilor SEBC şi ale Eurosistemului. Aceasta se bazează pe trei niveluri de guvernanţă: Nivelul 1 constă din Consiliul guvernatorilor şi Comitetul executiv, Nivelul 2 din băncile centrale din Eurosistem, iar Nivelul 3 din banca centrală furnizoare.

(8) La Nivelul 1, Consiliul guvernatorilor este responsabil cu conducerea, administrarea şi controlul activităţilor şi produselor necesare pentru dezvoltarea şi operarea ESCB-PKI. De asemenea, acesta este responsabil cu procesul decizional în ceea ce priveşte ESCB-PKI şi hotărăşte cu privire la distribuirea atribuţiilor nerepartizate în mod expres Nivelurilor 2 şi 3.

(9) Băncile centrale din Eurosistem sunt responsabile cu atribuţiile alocate Nivelului 2, în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor. Acestea au competenţe cu privire la mijloacele tehnice de punere în aplicare a ESCB-PKI.

(10) Comitetul pentru tehnologia informaţiei (ITC) al SEBC (ESCB Information Technology Committee) are un rol de coordonare în dezvoltarea ESCB-PKI. Acesta ghidează, evaluează, controlează şi aprobă produsele proiectului în raport cu criteriile de acceptare, în conformitate cu cadrul SEBC de acceptare a certificatelor, domeniul de aplicare şi calendarul aprobate de Consiliul guvernatorilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...