Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 230/2013 privind retragerea de pe piaţă a anumitor aditivi furajeri aparţinând grupei substanţelor aromatizante şi care stimulează pofta de mâncare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0230

În vigoare de la 21.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 10 alineatul (5),

___________

(1) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 reglementează autorizarea aditivilor destinaţi hranei animalelor, precum şi criteriile şi procedurile pentru acordarea unei astfel de autorizaţii. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizaţi în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului (2).

___________

(2) JO L 270, 14.12.1970, p. 1.

(2) Aditivii furajeri prevăzuţi în anexă au fost autorizaţi fără limită de timp prin Directiva 70/524/CEE. Aditivii furajeri respectivi au fost ulterior înscrişi în Registrul comunitar al aditivilor pentru hrana animalelor ca produse existente, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3) În ceea ce priveşte utilizarea aditivilor furajeri specificaţi în partea A a anexei în calitate de substanţe aromatizante şi care stimulează pofta de mâncare, nu a fost prezentată nicio cerere de autorizare, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, înainte de expirarea termenului prevăzut la articolul respectiv. În ceea ce priveşte utilizarea aditivilor furajeri specificaţi în partea B a anexei în calitate de substanţe aromatizante şi care stimulează pofta de mâncare, pentru unele dintre speciile de animale sau categoriile de specii de animale pentru care fuseseră autorizaţi aditivii furajeri în cauză, în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, nu a fost prezentată nicio cerere înainte de expirarea termenului respectiv. Totuşi, în ceea ce priveşte utilizarea zaharinei şi a zaharinatului de calciu, specificate în partea B a anexei în calitate de substanţe aromatizante şi care stimulează pofta de mâncare, nu a fost prezentată nicio cerere înainte de expirarea termenului respectiv pentru singura categorie de animale pentru care fuseseră autorizaţi aditivii furajeri respectivi, în conformitate cu Directiva 70/524/CEE.

(4) Din motive de transparenţă, aditivii furajeri pentru care nu a fost prezentată nicio cerere de autorizare în termenul menţionat la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 au fost înscrişi într-o parte separată a Registrului comunitar al aditivilor pentru hrana animalelor.

(5) Prin urmare, aditivii furajeri respectivi ar trebui să fie retraşi de pe piaţă în ceea ce priveşte utilizarea lor ca substanţe aromatizante şi care stimulează pofta de mâncare, cu excepţia cazurilor speciilor de animale sau ale categoriilor de specii de animale pentru care au fost prezentate cereri de autorizare. Această măsură nu afectează utilizarea unora dintre aditivii menţionaţi mai sus pentru alte specii de animale sau categorii de specii de animale ori pentru alte grupe funcţionale pentru care ar putea fi autorizaţi.

(6) Este necesar să se acorde o perioadă de tranziţie pentru a le permite părţilor interesate să lichideze stocurile de aditivi în cauză existente, precum şi de preamestecuri, de furaje combinate şi de materii prime pentru furaje care au fost produse cu aditivii respectivi, ţinându-se cont de durata de conservare a anumitor furaje care conţin aditivii în cauză.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...