Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 128/2013 privind aprobarea utilizării diodelor electroluminiscente în anumite funcţii de iluminare ale unui vehicul din categoria M1, în calitate de tehnologie inovatoare ce permite reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) (2013/128/UE) Număr celex: 32013D0128

În vigoare de la 14.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele uşoare (1), în special articolul 12 alineatul (4),

____________

(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 1.

întrucât:

(1) Producătorul AUDI AG ("solicitantul") a depus o cerere pentru aprobarea unei tehnologii inovatoare la 29 august 2012. Caracterul complet al cererii a fost evaluat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei din 25 iulie 2011 de stabilire a unei proceduri de aprobare şi de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de automobile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului (2). Comisia a constatat că anumite informaţii relevante lipseau din cererea iniţială şi i-a cerut solicitantului să o completeze. La data de 25 octombrie 2012 solicitantul a furnizat informaţiile solicitate. Cererea a fost considerată completă, iar perioada de care dispune Comisia pentru a evalua cererea a început în ziua următoare datei primirii informaţiilor complete oficiale, respectiv în data de 26 octombrie 2012.

____________

(2) JO L 194, 26.7.2011, p. 19.

(2) Cererea a fost evaluată în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 şi cu Orientările tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnologiilor inovatoare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 (3).

____________

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf (versiunea din iulie 2011).

(3) Cererea se referă la utilizarea diodelor electroluminiscente (LED-uri) la luminile de întâlnire, la luminile de drum şi la lămpile pentru plăcuţa de înmatriculare a unui vehicul din categoria M1.

(4) Comisia constată că informaţiile furnizate în cerere demonstrează că au fost îndeplinite condiţiile şi criteriile menţionate la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 şi la articolele 2 şi 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...