Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 115/2013 privind Manualul SIRENE şi alte măsuri de punere în aplicare a Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) [notificată cu numărul C(2013) 1043] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză sunt autentice) (2013/115/UE) Număr celex: 32013D0115

În vigoare de la 26.02.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (1), în special articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (1), articolul 20 alineatul (3), articolul 22 litera (a), articolul 36 alineatul (4) şi articolul 37 alineatul (7), şi Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) (2), în special articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (1), articolul 20 alineatul (4), articolul 22 litera (a), articolul 51 alineatul (4) şi articolul 52 alineatul (7),

____________

(1) JO L 381, 28.12.2006, p. 4.

(2) JO L 205, 7.8.2007, p. 63.

după consultarea Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor,

întrucât:

(1) Sistemul de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II) va deveni operaţional în prima jumătate a anului 2013. Acesta va conţine doar informaţiile indispensabile menite să permită identificarea unei persoane sau a unui obiect şi acţiunea care trebuie întreprinsă. În plus, pentru ca SIS II să funcţioneze în mod corespunzător, statele membre vor face schimb de informaţii suplimentare referitoare la semnalări. Acest schimb de informaţii suplimentare este efectuat de birourile SIRENE.

(2) Pentru a facilita activitatea birourilor SIRENE şi a utilizatorilor SIS II implicaţi în operaţiuni SIRENE în activitatea lor zilnică, un manual SIRENE pentru SIS II a fost adoptat în 2008 prin intermediul unui instrument juridic aferent fostului prim pilon, şi anume Decizia 2008/333/CE a Comisiei (3), precum şi al unui instrument aferent fostului al treilea pilon, şi anume Decizia 2008/334/JAI a Comisiei (4).

____________

(3) JO L 123, 8.5.2008, p. 1.

(4) JO L 123, 8.5.2008, p. 39.

(3) În prezent, este necesar să se aducă modificări Manualului SIRENE pentru SIS II în scopul de a reflecta mai bine necesităţile operaţionale ale utilizatorilor şi ale personalului implicat în operaţiuni SIRENE, de a îmbunătăţi coerenţa procedurilor de lucru şi de a asigura faptul că normele tehnice corespund stadiului actual al tehnologiei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...