Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 210/2013 privind aprobarea unităţilor care produc lăstari în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0210

În vigoare de la 12.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (1 ), în special articolul 6 alineatul (3) litera (c),

___________

(1) JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 stabileşte normele generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind igiena produselor alimentare, între altele, pentru producţia primară şi activităţile conexe. Regulamentul respectiv prevede că operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure că unităţile sunt autorizate de autoritatea competentă, după cel puţin o vizită la faţa locului, atunci când este necesară autorizarea în temeiul legislaţiei naţionale, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (2 ) sau în temeiul unei decizii adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004.

___________

(2) JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(2) Ca urmare a apariţiei, în mai 2011, a unor focare de E. coli producătoare de toxină Shiga în cadrul Uniunii, consumul de lăstari a fost identificat drept originea cea mai probabilă a focarelor.

(3) La 20 octombrie 2011, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare "EFSA") a adoptat un aviz ştiinţific privind riscurile prezentate de Escherichia coli producătoare de toxină Shiga (STEC) şi de alte bacterii patogene în seminţe şi seminţe germinate (3). În avizul său, EFSA a ajuns la concluzia că seminţele uscate contaminate cu agenţi patogeni bacterieni reprezintă cea mai probabilă sursă iniţială a focarelor asociate lăstarilor. În plus, avizul precizează că, datorită umidităţii ridicate şi temperaturii propice din timpul încolţirii, agenţii patogeni bacterieni prezenţi pe seminţele uscate se pot multiplica în timpul încolţirii şi pot deveni un risc pentru sănătatea publică.

___________

(3) EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(4) Pentru a asigura protecţia sănătăţii publice în Uniune şi având în vedere avizul EFSA, Regulamentul (UE) nr. 209/2013 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (4 ), Regulamentul (UE) nr. 211/2013 al Comisiei şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 208/2013 al Comisiei au fost adoptate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...