Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 211/2013 privind cerinţele de certificare pentru importurile în Uniune de germeni şi seminţe pentru producţia de germeni (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0211

În vigoare de la 12.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 48 alineatul (1),

___________

(1) JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabileşte normele generale pentru desfăşurarea controalelor oficiale în vederea verificării respectării normelor care vizează, în special, prevenirea, eliminarea sau reducerea la niveluri acceptabile a riscurilor la care sunt expuse persoanele şi animalele, fie direct, fie prin mediul înconjurător.

(2) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentar, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare (2) stabileşte principiile generale care se aplică produselor alimentare şi hranei pentru animale în general şi siguranţei produselor alimentare şi a hranei pentru animale în special, la nivelul Uniunii şi la nivel naţional. Regulamentul respectiv prevede că produsele alimentare şi hrana pentru animale importate în Uniune în vederea introducerii pe piaţă în Uniune trebuie să respecte cerinţele relevante ale legislaţiei alimentare sau condiţiile recunoscute de Uniune ca fiind cel puţin echivalente cu acestea.

___________

(2) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(3) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3) stabileşte normele generale aplicabile operatorilor din sectorul alimentar în materie de igienă a produselor alimentare. Respectivul regulament prevede că operatorii din sectorul alimentar trebuie să se asigure că toate etapele de producţie, prelucrare şi distribuţie a produselor alimentare aflate sub controlul lor îndeplinesc cerinţele relevante de igienă stabilite în regulamentul sus-menţionat. În special, Regulamentul (CE) nr. 852/2004 prevede că operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi de producţie primară şi acele operaţiuni conexe enumerate în anexa I la regulamentul respectiv trebuie să respecte dispoziţiile generale privind igiena prevăzute în partea A din anexa respectivă.

___________

(3) JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(4) Ca urmare a apariţiei în Uniune a focarului de E. coli producătoare de toxină Shiga (STEC) în mai 2011, consumul de seminţe germinate a fost identificat drept originea cea mai probabilă a focarelor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...