Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 208/2013 privind cerinţele în materie de trasabilitate aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producţiei de germeni (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013R0208

În vigoare de la 12.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (5),

___________

(1) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 stabileşte principiile generale care reglementează produsele alimentare şi hrana pentru animale în general şi siguranţa acestora în special, la nivelul Uniunii şi la nivel naţional. Articolul 18 din regulamentul respectiv prevede că trasabilitatea produselor alimentare, a hranei pentru animale, a animalelor de la care se obţin produse alimentare şi a oricărei alte substanţe destinate sau prevăzute a fi încorporată într-un produs alimentar sau în hrana pentru animale se stabileşte pentru toate etapele producţiei, prelucrării şi distribuţiei.

(2) Articolul menţionat prevede, de asemenea, că operatorii din sectorul alimentar trebuie să poată identifica orice persoană de la care au fost aprovizionaţi cu un produs alimentar şi că trebuie, de asemenea, să dispună de sisteme şi proceduri pentru identificarea celorlalte societăţi către care au fost furnizate produsele lor. Aceste informaţii trebuie puse la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

(3) Ca urmare a apariţiei în Uniune, în mai 2011, a unui focar de E. coli producătoare de toxină Shiga (STEC), consumul de germeni a fost identificat drept originea cea mai probabilă a focarelor.

(4) La 20 octombrie 2011, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (denumită în continuare "EFSA") a adoptat un aviz ştiinţific privind riscurile prezentate de Escherichia coli producătoare de toxină Shiga (STEC) şi de alte bacterii patogene în seminţe şi seminţe germinate (2). În avizul său, EFSA a ajuns la concluzia că seminţele uscate contaminate cu agenţi patogeni bacterieni reprezintă cea mai probabilă sursă iniţială a focarelor asociate germenilor. În plus, avizul precizează că, datorită umidităţii ridicate şi temperaturii propice din timpul germinării, agenţii patogeni bacterieni prezenţi pe seminţele uscate se pot multiplica în timpul germinării şi pot deveni un risc pentru sănătatea publică.

___________

(2) EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(5) Trasabilitatea este un instrument eficient pentru garantarea siguranţei alimentare, întrucât aceasta permite urmărirea unui aliment prin toate etapele de producţie, prelucrare şi distribuţie, permiţând astfel o reacţie rapidă în cazul focarelor de toxiinfecţie alimentară. În special, trasabilitatea aplicată în cazul unor alimente de origine nonanimală poate sprijini procesul de eliminare de pe piaţă a alimentelor nesigure, protejând astfel consumatorii.

(6) Pentru a asigura trasabilitatea în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, denumirile şi adresele operatorului din sectorul alimentar care furnizează germenii sau seminţele destinate producţiei de germeni şi ale operatorului din sectorul alimentar căruia i-au fost furnizate astfel de seminţe sau germeni ar trebui să fie întotdeauna disponibile. Cerinţa respectivă se bazează pe abordarea "un pas înapoi"-"un pas înainte", care prevede ca operatorii din sectorul alimentar să dispună de un sistem care să le permită să identifice furnizorul lor direct (furnizorii lor direcţi), precum şi clientul lor direct (clienţii lor direcţi), cu excepţia cazului în care sunt consumatori finali.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...