Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 121/2013 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru anumite scaune pentru copii în conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa generală a produselor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32013D0121

În vigoare de la 08.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

___________

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

întrucât:

(1) Produsele care sunt conforme standardelor naţionale care transpun standardele europene elaborate în temeiul Directivei 2001/95/CE şi menţionate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene beneficiază de o prezumţie de siguranţă.

(2) Standardele europene trebuie elaborate pe baza cerinţelor care au rolul de a garanta că produsele care sunt conforme cu aceste standarde satisfac cerinţa generală de siguranţă prevăzută la articolul 3 din Directiva 2001/95/CE.

(3) Standardele europene EN 14988-1:2006 (Partea 1: Cerinţe de siguranţă) şi EN 14988-2:2006 (Partea 2: Metode de încercare) referitoare la scaunele înalte pentru copii trebuie să fie revizuite. În special, este necesară introducerea unor cerinţe de siguranţă mai stricte cu privire la pericolele de cădere şi cele de încurcare.

(4) Standardul european EN 1272:1998 (Cerinţe de siguranţă şi metode de încercare) referitor la scaunele montabile la o masă nu este menţionat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În consecinţă, standardele naţionale care transpun acest standard european nu dau naştere unei prezumţii de siguranţă.

(5) Nu există standarde europene referitoare la scaunele pentru copii sau la scaunele montabile la un alt scaun.

(6) Prin urmare, este necesar să se stabilească cerinţele care au rolul de a garanta că astfel de scaune pentru copii satisfac cerinţa generală de siguranţă prevăzută la articolul 3 din Directiva 2001/95/CE.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind siguranţa generală a produselor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...