Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene Număr celex: 32013R0216

În vigoare de la 13.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 352,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Articolul 297 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) se referă la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit în continuare "Jurnalul Oficial") şi la intrarea în vigoare a actelor juridice ale Uniunii.

(2) Regulamentul nr. 1/1958 (1), inclusiv orice modificare ulterioară a acestuia, stabileşte limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene.

___________

(1) Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunităţii Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385/58).

(3) Ediţia tipărită a Jurnalului Oficial, disponibilă în toate limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii, este în prezent singura publicaţie obligatorie din punct de vedere juridic, deşi acesta este disponibilă şi online.

(4) În conformitate cu Decizia 2009/496/CE, Euratom a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curţii de Justiţie, a Curţii de Conturi, a Comitetului Economic şi Social European şi a Comitetului Regiunilor din 26 iunie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene (2), Oficiul pentru Publicaţii permite instituţiilor să îşi îndeplinească obligaţia de a publica texte legislative.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...