Back

Consiliul Comunităţilor Europene

Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene Număr celex: 12012E

În vigoare de la 01.01.1958

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Prezentul act include versiunea consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi a protocoalelor şi a anexelor la acesta, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007 şi care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Acesta conţine de asemenea declaraţiile anexate la Actul final al Conferinţei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona. De asemenea, actul include modificarea operată prin protocolul de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

CUPRINS

PREAMBUL

PARTEA ÎNTÂI PRINCIPIILE

TITLUL I CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE ALE UNIUNII

TITLUL II DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂ

PARTEA A DOUA NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNII

PARTEA A TREIA POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNII

TITLUL I PIAȚA INTERNĂ

TITLUL II LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

Capitolul 1 Uniunea vamală

Capitolul 2 Cooperarea vamală

Capitolul 3 Interzicerea restricțiilor cantitative între statele membre

TITLUL III AGRICULTURA ȘI PESCUITUL

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...