Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 112/2013 Investiţia în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării
(2013/112/UE)
Număr celex: 32013H0112

În vigoare de la 02.03.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Respectul pentru demnitatea umană este una dintre valorile de bază ale Uniunii Europene, printre obiectivele căreia se regăseşte promovarea unei bune calităţi a vieţii cetăţenilor săi; Uniunea trebuie să protejeze drepturile copilului, să combată excluziunea socială şi discriminarea şi să promoveze justiţia şi protecţia socială.

(2) Copiii (1) sunt expuşi unui risc mai mare de sărăcie şi de excluziune socială decât media populaţiei în marea majoritate a ţărilor UE; copiii care cresc în situaţii de sărăcie sau de excluziune socială au mai puţine şanse decât copiii din medii mai înstărite de a avea performanţe şcolare bune, de a se bucura de o stare bună de sănătate şi de a-şi realiza, mai târziu în viaţă, întregul potenţial.

___________

(1) Conform Convenţiei ONU privind drepturile copilului, în acest context, copii înseamnă persoane cu vârstă mai mică de 18 ani.

(3) Evitarea transmiterii situaţiei defavorizate de la o generaţie la alta este o investiţie esenţială pentru viitorul Europei, precum şi o contribuţie directă la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu beneficii pe termen lung pentru copii, pentru economie şi pentru societate în ansamblu.

(4) Intervenţia timpurie şi prevenţia sunt esenţiale pentru dezvoltarea unor politici mai eficace şi mai eficiente, întrucât cheltuielile publice implicate de remedierea consecinţelor sărăciei şi excluziunii sociale a copiilor tind să fie mai mari decât cele necesare pentru intervenţii la o vârstă timpurie.

(5) Abordarea în primii ani a situaţiilor defavorizate este un mijloc important de intensificare a eforturilor de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale în general. Prevenirea este mai eficientă atunci când se utilizează strategii integrate care combină sprijinirea părinţilor în dobândirea accesului pe piaţa muncii cu ajutoare pentru venit adecvate şi cu acces la serviciile esenţiale pentru viitorul copiilor, cum ar fi o educaţie (preşcolară) de calitate, sănătate, locuinţe şi servicii sociale, precum şi cu posibilitatea de a participa şi de a-şi exercita drepturile, toate acestea ajutându-i pe copii să-şi atingă întregul potenţial şi dezvoltându-le adaptabilitatea.

(6) Cele mai de succes strategii de abordare a problemei sărăciei copiilor s-au dovedit a fi cele dublate de politici de îmbunătăţire a calităţii vieţii tuturor copiilor care au acordat, în acelaşi timp, atenţie copiilor aflaţi în situaţii deosebit de vulnerabile.

(7) Promovarea egalităţii între sexe, integrarea în politici a principiului egalităţii între sexe şi a şanselor egale, precum şi combaterea discriminării cu care se confruntă copiii şi familiile lor, indiferent de motive (în special a discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, handicap, vârstă sau orientare sexuală), ar trebui să stea la baza tuturor eforturilor de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale a copiilor.

(8) Criza financiară şi economică actuală are un impact considerabil asupra copiilor şi a familiilor, cu o creştere a proporţiei celor care trăiesc în condiţii de sărăcie şi excluziune socială în mai multe ţări.

(9) Eforturile de consolidare bugetară implicate de constrângerile fiscale tot mai mari cu care se confruntă mai multe ţări ridică probleme semnificative în ceea ce priveşte continuarea unor politici sociale adecvate şi eficace, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...