Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 105/2013 privind mobilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în vederea facilitării tranziţiei către o economie eficientă din punct de vedere energetic şi cu emisii reduse de carbon Număr celex: 32013H0105

În vigoare de la 23.02.2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) În aprilie 2006, Parlamentul European şi Consiliul au adoptat Directiva privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice(1) , prin care a fost stabilit cadrul pentru adoptarea de măsuri privind potenţialul de economisire a energiei în sectoare neparticipante la sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

___________

(1) JO L 114, 27.4.2006, p. 64.

(2) Planurile naţionale de acţiune pentru eficienţa energetică (NEEAP) prevăzute de Directiva 2006/32/CE joacă un rol central în planificarea şi raportarea implementării măsurilor naţionale de îmbunătăţire a eficienţei energetice, cu excepţia ETS. În primele lor NEEAP, o serie de state membre UE au prezentat planuri de exploatare a potenţialului de economisire a energiei al sectorului TIC (2).

___________

(2) Astfel cum se menţionează în sinteza evaluării finale a tuturor celor 27 de planuri de acţiune naţionale pentru eficienţa energetică, "Să acţionăm împreună pentru economisirea energiei", SEC(2009)889 final, prevăzută de Directiva 2006/32/CE.

(3) În octombrie 2006, Comisia a adoptat comunicarea Plan de acţiune pentru eficienţă energetică: realizarea potenţialului (3), care subliniază necesitatea unei schimbări de paradigmă vizând modelele comportamentale din societăţile noastre în scopul utilizării unei cantităţi reduse de energie concomitent cu menţinerea calităţii vieţii.

___________

(3) COM(2006) 545.

(4) Ulterior, în martie 2007, Consiliul European a confirmat obiectivul de reducere a consumului de energie al UE cu 20% în comparaţie cu prognozele pentru anul 2020 şi a aprobat obiectivul de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020. De asemenea, Consiliul European a lansat un apel pentru dezvoltarea unei politici comunitare sustenabile în domeniul energetic şi al schimbărilor climatice, ca recunoaştere a legăturii dintre consumul de energie şi emisiile de dioxid de carbon. Se consideră că realizarea potenţialului de reducere cu 20% a consumului de energie al UE va avea ca rezultat importante reduceri ale costurilor şi beneficii de mediu.

(5) În ianuarie 2008, Comisia a adoptat comunicarea De două ori 20 până în 2020: Şansa oferită Europei de schimbările climatice, conţinând un pachet de propuneri concrete şi ambiţioase în domeniul energetic şi al climei care arată că obiectivele fixate în materie de protecţie a climei sunt fezabile din punct de vedere tehnologic şi economic şi oferă o oportunitate unică de afaceri pentru mii de întreprinderi europene (4). Consiliul European (5) şi Parlamentul European au adoptat pachetul în decembrie 2008.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...